Author Topic: Kabotaj hakkı nedir kısaca  (Read 856 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 248
Kabotaj hakkı nedir kısaca
« on: Şubat 07, 2017, 09:15:54 ÖS »

Şeyh Sait İsyanı: (13 Şubat 1925)
   Lozan'da Musul sorununun çözümü sonraya bırakılmıştı. İngiltere Musul petrol bölgesi olduğu için vermek istemiyordu. Musul meselesi görüşülürken içte rejim düşmanları, dışta İngiltere'nin desteği ile Şeyh Sait İsyanı çıktı. “Din elden gidiyor.” diyerek ayaklanma yapıldı.
   Ayaklanmaları bastırmak için “Takrir-i Sükun” (Huzur ve güvenliği sağlama) Kanunu çıkarıldı. Ayaklanma bastırılarak elebaşları “İstiklal Mahkemeleri”nde yargılandı.
   
   İsyanın Sonuçları:
    Cumhuriyet rejimine karşı ilk büyük tehlike önlendi.
    Ordu bu sorunla uğraştığı için Musul sorunu İngilizlerin istediği gibi sonuçlandı.
    Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

   BİLGİ NOTU: Şeyh Sait İsyanı tüm ülkeye yayılmaya çalışılmış, Türk inkılabına karşı yapılmış bir harekettir. Amaç: Cumhuriyeti yıkıp saltanat ve hilafeti geri getirmektir.
Mustafa KarakuşSosyal Bilgiler

Kabotaj hakkı nedir kısaca
« on: Şubat 07, 2017, 09:15:54 ÖS »