Author Topic: İYİKİ VAR  (Read 13576 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
İYİKİ VAR
« on: Ekim 19, 2009, 07:28:30 ÖS »

1. Geçmişte yaşamış insanların zamanı ölçmek için kullandığı Güneş saati için hangisi söylenebilir?

Akrep ve yelkovanı vardır
Güneş Enerjisini ışıklarından alır
) Güneş ışığının oluşturduğu gölgeye göre zamanı belirler.
Saniye ve saliseleri gösterir.
Bilmiyorum

2. Aşağıdaki teknolojik ürünleri buluş sırasına göre sıralarsak hangisi ilk sırada yer alır?

telefon
bisiklet
teyp
uçak
Bilmiyorum

3. Aşağıdaki araçlardan hangisi evde kullanılır?

Araba
Uçan daire
Ütü
Füze
Bilmiyorum

4. Teknoloji bizi nasıl etkiler?

İnsanlığın olumlu yönde gelişmesini sağlar.
İnsanlığı tembelliğe sürükler.
teknoloji çevreye zarar verir.
Teknoloji çevreyi olumlu yönde etkiler.
Bilmiyorum

5. İnsanlar ilk önce hangi saati kullanmışlardır?

kol saati
güneş saati
mekanik saat
duvar saati
Bilmiyorum

6. Aşagıdaki teknolojik ürünlerden hangisi eğitim alanında kullanılmaz?

Bilgisayar
Steteskop
Tepegöz
VCD Player
Bilmiyorum

7. Aşağıdakilerden hangisi evde kullandığımız teknolojik aletlerden değildir?

ütü
tepegöz
elektrik süpürgesi
telefon
Bilmiyorum

8. Dedesi hastalanan Fulya hangi numarayı aramalıdır?

110
150
112
130
Bilmiyorum

9. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerden değildir?

tepegöz
kalem
termometre
bilgisayar
Bilmiyorum

10. İnsanların kullandığı ilk saat türü hangisidir?

Kum saati
Su saati
Sarkaçlı saatler
Güneş saati
Bilmiyorum

11. Hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasının bir sonucudur?

toprak kayması
gürültü ve görüntü kirliliği
 depremler
çığ düşmesi
Bilmiyorum

12. Türkiye`'de kullanılan takvim hangisidir?

Hicri takvim
Miladi takvim
Rumi takvim
12 hayvanlı takvim
Bilmiyorum

13. ''Teknolojik araçlar geliştikçe insan hayatı ........................'' cümlesini doğru olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Kolaylaşmıştır
Zorlaşmıştır
Etkilenmemiştir
Çeşitlenmiştir
Bilmiyorum

14. I - cam II - elma kabuğu III - plastik Yukarıdaki maddeleri doğada yok olma sürelerine göre sıralayınız.

I-II-III
II-III-I
III-II-I
II-I-III
Bilmiyorum

15. Aşağıdakilerden hangisi insanların isteğimiz olmayıp çağımızda yaklaşık ihtiyaç olarak görülmeye başlamış bir teknolojik üründür?

telefon
ekmek kızartma makinası
kalem açacağı
saç kurutma makinası
Bilmiyorum

16. Hz.İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?

Rumi takvim
Hicri takvim
Miladi takvim
12 hayvanlı takvim
Bilmiyorum

17. Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız?

Teknolojik ürünleri kullanmamalıyız
Teknolojik ürünleri kullananları uyarmalıyız
Geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız
Doğayı sürekli ilaçlamayız
Bilmiyorum

18. Buluş yapma sırasında izlenecek ilk yol hangisidir?

Fikirler üretmek
İhtiyacı belirlemek
Fikirleri sınamak için araştırma yapma
Doğru fikri uygulama.
Bilmiyorum

19. Hangisi teknolojinin çevreye verdiği zararlardan değildir?

 rüzgar kirliliği
 hava kirliliği
 toprak kirliliği
 deniz kirliliği
Bilmiyorum

20. İcatlar niçin yapılır?

Hayatı kolaylaştırmak için
Boş zamanları değerlendirmek için
Meşhur olmak için
Hepsi
Bilmiyorum

21. aşağıdakilerden hangisi doğada zamanla yok olur?

cam
plastik
meyve kabuğu
demir
Bilmiyorum

22. - I- çevre kirliliği II- depremler III- gürültü kirliliği IV- heyelan Kaç tanesi teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasının bir sonucudur?

1
2
3
4
Bilmiyorum

23. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Teknolojik ürünlerin zararı yoktur.
Televizyon istenilen mesafeden izlenebilir.
Teknoloji insan hayatını zorlaştırır.
Kullanılan ürünler rastgele atılmamalıdır.
Bilmiyorum

24. Aşagıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz

Kagıt
teneke
Cam
Yemek artığı
Bilmiyorum

25. "Çeşitli sebeplere yeryüzünün sallanması." aşağıdakileredn hangisinin tanımı olabilir?

Deprem
Erezyon
Heyelan
Çığ
Bilmiyorum

26. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Barajlar-Beşeri unsur
Otoyol-Doğal unsur
Dağlar-Doğal unsur
Baraj gölü-Beşeri unsur
Bilmiyorum

27. Hava durumları tahminlerinde aşağıdakilerden hangisinden faydalanılmaz?

Sembol
Ölçüm cihazı
Sayılar
Pusula
Bilmiyorum

28. Türk Standartları Enstitüsünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Fabrika kurmak.
Kaliteli ürünler üretip satmak.
Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak.
Kaliteli ürünler sağlayacak elemanlar yetiştirmek.
Bilmiyorum

29. 1. Üretim 2. Hammadde 3. Tüketim 4. Dağıtım Yukarıda verilen olguların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

1-2-3-4
1-2-4-3
2-1-4-3
4-3-2-1
Bilmiyorum

30. Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçmek için kullanılmamıştır?

pusula
kol saati
kum saati
Güneş sati
Bilmiyorum

31. 13- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir davranışın bir sonucu değildir?

Her problemin üstesinden tek başına gelmeye çalışmak
Üretilen ürünleri geliştirme ihtiyacı duyma
Başkalarının bilgi birikimlerine saygı duyma
Herhangi bir problemin çözümü için o konunun uzmanına başvurma
Bilmiyorum

32. Hangisi ulaşım alanında kullanılan teknojik araçlardan biridir?

televizyon
telefon
uçak
faks
Bilmiyorum

33. Tablo ve grafiklerden neiçin yararlanılır?

Güzel bir görüntü oluşturmak.
Hazırlanmasının kolay olması.
Daha anlaşılır biçimde bilgi verdiği için.
Herbilgiyi her grafikte bulabildiğimiz için.
Bilmiyorum

34. Elif hemşire çalıştığı sağlık ocağında aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

tansiyon aleti
termometre
Tepegöz
Enjektör
Bilmiyorum

35. 1. Aşağıdaki teknolojik icatlardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

bisiklet
uçak
bilgisayar
telefon
Bilmiyorum

36. 14- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerle ilgili değildir?

Daha hızlı seyahat
Daha kolay iletişim
Daha yardımsever bir toplum
Daha güvenli barınma imkanı
Bilmiyorum

37. Teknolojik ürünler insan hayatını kolaylaştırdığı gibi insanlara ve çevreye zarar verebilir.Hangi teknolojik ürünlerin verebileceği zararlardan değildir?

gürültü kirliliği
hava kirliliği
hızlı ulaşım
doğal dengenin bozulması
Bilmiyorum

38. Aşağıdakilerden hangisi hammadde değildir?

Pamuk
Pantalon
Buğday
Ağaç
Bilmiyorum

39. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerden değildir?

kalem
tepegöz
bilgisayar
termometre
Bilmiyorum

40. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin hayatımıza sağladığı olumlu etkilerden biri değildir?

Yaşamı kolaylaştırır.
Üretimi hızlandırır.
Çevreyi kirletir
Zamandan tasarruf sağlar.
Bilmiyorum

41. 2. Aşağıdakilerden hangisi telgraf makinesinin mucididir?

Samuel Morse
Galileo Galilei
Edison
A. Graham Bell
Bilmiyorum

42. 15- Endüstri alanlarında hammaddelerin işlenmesiyle elde edilen şeylere ne ad verilir?

Araç
Teknoloji
Maden
Ürün
Bilmiyorum

43. Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz.Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir.Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?

Çöpe atmalıyız.
Toprağa gömmeliyiz.
Ateşe atmalıyız.
Özelliğine göre atık kutularına atmalıyız.
Bilmiyorum

44. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede ekonomik gelişmişliğin göstergesidir?

Alım gücünün zayıf olması.
Üretimin az olması.
Sanayinin gelişmemesi.
İşsizliğin az olması.
Bilmiyorum

45. Annesi fenalaşan Ali hangi numarayı arar?

112
150
110
130
Bilmiyorum

46. Aşağıdakilerden hangisi evde kullanılan teknoloji ürünlerinden değildir?

ütü
tepegöz
elektrik süpürgesi
telefon
Bilmiyorum

47. 3. Bir trafik kazasını gören kişi aşağıdaki telefon numaralarından hangisini araması gerekmez?

112
155
156
189
Bilmiyorum

48. İnsanların takvimi bulmaya yönelten sebeb aşağıdakilerden hangisidir.

Dünya ve Ay' ın hareketlerini anlamlandırarak ayları ve mevsimleri belirleme.
Daha iyi saatler yapma.
Gezegenleri tanıma.
Merak etme.
Bilmiyorum

49. 19. yüzyılda mimarlar öyle yüksek binalar tasarladılar ki, insanları ve eşyaları bu binalara çıkarıp indirmek için makineler yapmak gerekti. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla üretilmiştir?

asansör
kilit
vinç
merdiven
Bilmiyorum

50. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma örgütlerinin özelliklerinden değildir?

iş bölümü
ortak amaç
çatışma
grup bilinci
Bilmiyorum

51. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Hicri takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir.
Miladi takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir.
İcat edene mucit denir.
Teknolojik ürünler zaman içinde gelişir.
Bilmiyorum

52. Bilimselöğrenmede izlenecek yollardan hangisi gereksizdir?

Merak etme
Araştırma yapma
Var olan bilgileri ezberleme
Kaynak bulma
Bilmiyorum

53. Bilimselöğrenmede izlenecek yollardan hangisi gereksizdir?

Merak etme
Araştırma yapma
Var olan bilgileri ezberleme
Kaynak bulma
Bilmiyorum

54. Bilimselöğrenmede izlenecek yollardan hangisi gereksizdir?

Merak etme
Araştırma yapma
Var olan bilgileri ezberleme
Kaynak bulma
Bilmiyorum

55. aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumu değildir?

sanatoryum
dispanser
üniversite
hastahane
Bilmiyorum

56. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmanın bir göstergesidir?

Telefonda ihtiyacımız kadar konuşmak.
Plastik ve teneke kutuları ayrı kaplarda toplamak.
Televizyonda yayınlanan her programı izlemek.
Teknolojik eşyalardan sadece ihtiyacımız kadarını almak.
Bilmiyorum

57. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin dikkatsiz kullanımının yol açtığı zararlardan biri değildir?

Hava kirliliği
Su kirliliği
Erezyon
İsraf
Bilmiyorum

58. Plastik eşyaların,ayrı kaplarda toplanıp, fabrikalarda işlenerek yeniden kullanılmasına ne denir?

Teknoloji
Geri kazanım
İletişim
Yardımlaşma
Bilmiyorum

59. Gruplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

bir amaç için biraraya gelirler
hepsi kalıcıdır
sosyal örgütler kalıcı gurupardır.
iki veya daha kişiden oluşrlar
Bilmiyorum

60. aşağıdakilerden hangisibelediye yönetimlerinde kullanılan araçlar arasında yer alır?

otobüs
helikopter
uçak
gemi
Bilmiyorum

61. gönüllü kişiler tarafından kurulan guruplara ne ad verilir?

sivil toplum örgütü
resmi kurum
devlet kurumu
grup
Bilmiyorum

62. ulusal Egemenlik aşağıdakilerden hangisinde temsil edilir?

belediyeler
İl Özel İdareleri
TBMM
Bakanlar Kurulu
Bilmiyorum

63. grup yada kurumların bir amaç doğrultusunda düzenledikleri faaliyetlere ne ad verilir?

sosyal etkinlik
yarışma
oyun
spor faaliyeti
Bilmiyorum

64. İlçenin en büyük yönetim görevlisi kimdir?

Kaymakam
Belediye Başkanı
Vali
Muhtar
Bilmiyorum

65. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'ye en yakındır?

Hindistan
ABD
Çin
Yunanistan
Bilmiyorum

66. Aşağıdakilerden hangisi insan yapımı kültür mirası değildir?

Aspendos
Kapadokya
Piza Kulesi
Ayasofya
Bilmiyorum

67. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdandır?

camiler
saraylar
ormanlar
köprüler
Bilmiyorum

68. Günümüzde kullanılan en hızlı taşıma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

gemi
kamyon
bisiklet
uçak
Bilmiyorum

69. İnsanların zamanı belirleme ihtiyacı aşağıdakilerden hangisinin icat edilmesine neden olmuştur?

radyo
telgraf
televizyon
saat
Bilmiyorum

70. Bir güneş yılı kaç gün ,kaç saattir?

354 gün,8 saat
359 gün,6 saat
365 gün, 6 saat
322 gün,12 saat


                  ALINTIDIR


fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler

İYİKİ VAR
« on: Ekim 19, 2009, 07:28:30 ÖS »