Author Topic: Osman Bey Dönemi Özellikleri  (Read 4670 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Osman Bey Dönemi Özellikleri
« on: Ocak 11, 2013, 03:15:07 ÖS »

1-Osman Bey tahta geçmiştir.
   Bu dönemde Bizans’ın Tekfurları(Valileri) bölgelerini bağımsız bir hükümdar gibi yönetiyor ve halkı ağır vergilerle eziyorlardı.
   Anadolu tarafında ise Moğol baskısı her geçen gün artmaktaydı.
   Türkiye Selçukluları varlığını sürdürüyor gibi görünsede İran’daki İlhanlı Moğolları tarafından yönetiliyordu.
   Bu durumda devletsiz kalan Türk Boyları Moğol egemenliğine girmemek için Batı Anadolu ’daki uç bölgelere göç ediyorlardı.
   Osman Bey başa geçtikten sonra komşusu Bizans Bilecik Tekfuruyla dostluk ilişkileri kurdu.
   Bununla birlikte , düşman tekfurlarda vardı. Kardeşini ve yeğenini onlarla mücadelede kaybetti. 1288 yılında Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar kalesini alınca Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykubat “Beylik” ünvanını verdi.
   Osman Bey çevre tekfurlarla mücadele ederken bölgenin en saygı değer kişisi Şeyh Edebâli’nin kızıyla evlendi ve siyasi otoritesiyle beraber saygınlığını artırdı.
   Osman Bey ele geçirdiği yerlerde Müslüman-Hristiyan ayrımı yapmaksızın adaletli davranıyordu.
   1299 yılında bağımsızlığını ilân ederek Bizans’a baskısını artırdı ve 1302 Koyunhisar savaşında Bizansı bozguna uğratınca uç beylikleri içerisinde öne çıktı.
   Moğol istilasından kaçan Türkmenler onun etrafında toplanınca oda topraklarını genişletmeye çalıştı.Büyük Bizans şehirlerinden İznik,İzmit ve Bursa’nın önce etrafını fethederek İstanbul ile bağlantılarını kesti..

Sosyal Bilgiler

Osman Bey Dönemi Özellikleri
« on: Ocak 11, 2013, 03:15:07 ÖS »