Author Topic: İlk Türk Anadolu Beylikleri  (Read 7737 times)

Offline emineftm

  • Aday Öğretmen
  • *
  • Posts: 14
  • Gender: Female
İlk Türk Anadolu Beylikleri
« on: Kasım 20, 2011, 09:28:38 ÖS »

SALTUKLULAR (1072-1202)
àEbul Kasım Saltuk tarafından Anadolu’da kurulan ilk beyliktir
àErzurum ve çevresinde kurulmuştur
àGürcü ve haçlılarla mücadele etmiştir .
DANİŞMENTLİLER (1080-1178)
àDanişmend Gazi tarafından kurulmuştur
àBu dönem beyliklerinin en güçlüsü
àAnadolu’nun Türkleşmesi ve İslam’ın yayılmasında etkili oldular
àBizans’ın orta Anadolu’dan atılmasını sağladılar
àTokat,Sivas,Kayseri,Malatya çevresinde kuruldu
à Haçlılarla savaştılar
MENGÜCEKLER (1080-1228)
àMengücek Gazi kurmuştur
àKuruluş yeri Erzincan,Kemah ve Divriği
àSiyasi olaylardan çok sanat eserleri ve hayır kurumları ile uğraştılar
àİlim ve sanat adamlarını korudular
ARTUKLULAR (1102-1409)
àArtuk beyin oğulları kurmuştur
àKuruluş yeri Hasankeyf,Mardin,Harput ve Diyarbakır’dır
àÖzellikle cami,medrese ve köprüleri çok ünlüdür
ÇAKABEYLİĞİ (1081-1093)
àÇaka bey kurmuştur
àİzmir ve civarında kurulmuştur
àİlk denizci Türk devletidir.
Kaynak:Sevgi KOBYA
   Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sosyal Bilgiler

İlk Türk Anadolu Beylikleri
« on: Kasım 20, 2011, 09:28:38 ÖS »