Author Topic: Osmanlı devleti'nin kurulduğu sırada Avrupa ve Balkanlar  (Read 34925 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Osmanlı devleti'nin kurulduğu sırada Avrupa ve Balkanlar
« on: Aralık 26, 2009, 12:09:05 ÖÖ »

Avrupa`da irili-ufaklı bir çok devlet bulunmaktaydı.Bunlar14.yy.başlarında henüz siyasi birliklerini sağlayamamışlar,feodal bir yönetim şekline sahiptiler.Bu dönemde Avrupa`da en güçlü devlet Kutsal Roma Germen imp.luğu idi.Ayrıca Balkanlar üzerinde büyük nüfuza sahip olan Macar Krallığı da güçlü bir başka devletti.
I4.yy.da Avrupa`da siyasi birliğin olmaması yanında din ve mezhep birliğide yoktu.Bu durum bilhassa Balkan politikasını çok etkiledi.Mesela,Macar ve Venedikliler Katolik,Sırp ve Bulgarlar Ortodoks,Bosna ve Hersekliler ise Bogomil mezhebindeydiler.Bu durum birçok çatışmaya neden olmuştur.Bu devletlerden Sırp Krallığı,kralları Stefan Duşan zamanında Balkanlardaki hakimiyet alanlarını genişletmek,büyük bir Sırp Krallığı kurmak için diğer Balkan devletleri ve Bizansla devamlı mücadele ediyordu.
Yine bu yüzyılda Avrupa`da Monarşik devletler kurulmaya başlamıştır.Bu durum dinsel otorite sahibi kiliseyi tedirgin etmiştir.
Özellikle Haçlı Seferlerinden sonra Kilise`ye güvenini yitiren Avrupalı Papa`ya karşı muhalefet etmeye başladı.
İtalya`da Venedik ve Cenevizliler güçlü ticaret filoları ile zenginleşmişler,güçlü donanmaları ile de kuvvetlenmişlerdi. Venedikliler Akdenizde, Cenevizliler de Karadeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurmuşlardı.
İspanya`da Beni Ahmer Devleti;Ural Dağlarından Doğu Avrupaya kadar olan bölümde de AltınOrda Devleti bulunmaktaydı.
Osmanlı Devleti`nin kurulduğu sıralarda,Bizans İmparatorluğu Çok küçülmüş ve zayıflamıştı.Anadolu`da sadece Marmara kıyılarında birkaç şehir ve kasabaya sahipti.Rumeli`nde ise Trakya,Makedonya,Yunanistan ve bir kısım Ege Adaları Bizans`ın elindeydi.Devlet büyük karışıklıklar içindeydi.Saray entrikalarla çalkalanırken imparatorluğun sınırları içindeki kuvvet ve nüfuzu da azalmıştı.Şehir ve kasabaların yönetimi de halkı keyfi,adaletsiz yönetimleriyle perişan eden ve kendilerine Tekfur denilen valiler tarafından yürütülmekteydi.İmparatorluğun bu aciz durumundan yararlanan Venedik ve Cenevizliler,iç ve dış ticareti ellerine geçirmişlerdi.                               .

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
Ynt: Osmanlı devleti'nin kurulduğu sırada Avrupa ve Balkanlar
« Reply #1 on: Ocak 03, 2010, 04:44:37 ÖS »
SaoLuN
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler

Ynt: Osmanlı devleti'nin kurulduğu sırada Avrupa ve Balkanlar
« Reply #1 on: Ocak 03, 2010, 04:44:37 ÖS »