Author Topic: Haçlı Seferleri'nin Sonuçları  (Read 1752 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
Haçlı Seferleri'nin Sonuçları
« on: Aralık 08, 2016, 09:06:58 ÖS »
Haçlı Seferleri'nin Sonuçları:
   a) Dini Sonuçlar:
    Avrupa'da din adamlarına ve kiliseye duyulan güven azaldı.
    Skolastik (baskıcı) düşünce zayıfladı.
   b) Siyasi Sonuçlar:
    Türklerin Avrupa'daki ilerleyişi durdu.
    Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
   c) Ekonomik Sonuçlar:
    Doğu-Batı ticareti gelişti.
    Akdeniz limanları önem kazandı.
    Pusula, barut, kağıt gibi buluşlar Avrupa'ya taşındı. Aynı zamanda teknolojik sonuçtur.
   d) Sosyal (toplumsal) Sonuçlar:
    Avrupa’da derebeylik (feodalite) zayıfladı.
    Halk arasındaki sınıf farkı azaldı.
Mustafa Karakuş
.