Author Topic: Mezepotamya Medeniyetleri Hakkında Bilgi  (Read 4937 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Mezepotamya Medeniyetleri Hakkında Bilgi
« on: Kasım 13, 2011, 09:00:58 ÖS »

2. MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

İlkçağlarda Toroslardan başlayarak Basra körfezine kadar uzanan ve Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya adı verilmiştir. Toprakları çok verimlidir. Bu nedenle pek çok kavim burada yaşamayı istemiş ve Mezopotamya tarihin çeşitli dönemlerinde istilalara uğramıştır. Mezopotamya tıpkı Mısır’da olduğu gibi nehirlerin akış yönüne göre Aşağı ve Yukarı Mezopotamya olarak ikiye ayrılırdı. Yukarı Mezopotamya Toros dağlarının güneyinden Bağdat şehrine kadar olan bölgedir. Aşağı Mezopotamya ise Bağdat şehrinden Fırat ve Dicle nehirlerinin denize döküldükleri Basra Körfezine kadar uzanan bölgedir.
Bu iki ırmak arasındaki toprakların çok verimli olması, insanların şehirler kurmasına ve bu bölgede üstün bir uygarlığın ortaya çıkmasına imkan sunmuştur. Ancak bu üstün uygarlıktan günümüze pek eser kalmamıştır.
Mısırlıların Piramitleri, Hititlerin, İyonların, tapınakları, evleri bugüne ulaşmışken, Mezopotamya uygarlığının eserlerinin günümüze ulaşmamasının sebebi yapılarda Kerpiç kullanılmış olmasıdır. Mezopotamya'da taş fazla bulunmazdı, bu nedenle binalarda kurutulmuş topraktan yapılan kerpiçler kullanılırdı. Kerpiçler ise taşa oranla çok dayanıksız olduğu için binalar bugüne kadar dayanamadı.
Mezopotamya'nın siyasi tarihi Sümerler ile başlar. Daha sonra sırasıyla Akadlar, Elamlar, Babiller ve Asurlular Mezopotamya'da devlet kurmuşlardır. Ancak bu sonrakiler Sümerlerin kültürünü devam ettirdiği için biz özellikle Sümer uygarlığından bahsedeceğiz.
      
SÜMERLER.

Sosyal Bilgiler

Mezepotamya Medeniyetleri Hakkında Bilgi
« on: Kasım 13, 2011, 09:00:58 ÖS »