Author Topic: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER 1.DOĞU CEPHESİ  (Read 2043 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER 1.DOĞU CEPHESİ
« on: Ekim 21, 2014, 09:16:53 ÖÖ »

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

1.DOĞU CEPHESİ:Bu cephede Ermenilerle savaşılmıştır.Ermenilere karşı mücadeleyi Mondros’tan sonra ordusunu dağıtmayan Kazım Karabekir ‘in komutasındaki 15. kolordu yapmıştır.Cephede yapılan savaşları Türk ordusu kazanmıştır.Ermenistan ile imzalan Gümrü Barış Antlaşması ile cephe kapanmıştır.
    *** Gümrü Barış Antlaşması TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığım ilk siyasi başarıdır.Bu antlaşmayı imzalamakla Ermenistan Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk devlet olmuştur.
Milli mücadelenin ilk askeri başarısını Ermenistan’a karşı kazanılmıştır.Bu cephenin kapanması ile buradaki birlikler Batı Cephesine kaydırılmıştır..

Sosyal Bilgiler

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER 1.DOĞU CEPHESİ
« on: Ekim 21, 2014, 09:16:53 ÖÖ »