Author Topic: TBMM 'nin açılması ve isyanlar  (Read 7046 times)

Offline emineftm

  • Aday Öğretmen
  • *
  • Posts: 14
  • Gender: Female
TBMM 'nin açılması ve isyanlar
« on: Aralık 03, 2011, 10:17:42 ÖS »

TBMM’nin Açılışı 
 İstanbul’un resmen işgal edilmesi,
 Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması üzerine Türk halkının haklarını savunup sesini duyuracak bir meclis 
     ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
 İşgalle Osmanlı saltanatı adına da mücadele yürütüldüğü söylenmiş, bu tarihten sonraki tüm uygulamalar geçersiz ilan edilmiştir.
 Yurdun he tarafından seçimle gelen temsilciler 23 Nisan 1920’de Ankara’da Meclisi açmıştır.

Meclisin Öncelikli Görevi:  milli birliği sağlamak, ülkeyi düşmandan temizlemektir.

İlk Yapılan: TBMM’nin kurulduğu, Türk halkının tek ve gerçek temsilcisinin TBMM olduğu, İstanbul ile yapılacak hiçbir antlaşmanın geçerli sayılmayacağı tüm dünyaya duyuruldu. ( 3 mayıs 1920 ilk hükümet)

Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı
Damat Ferit ve İngilizlerin Faaliyetleri:
 Fetvalarla halk yönlendirilmeye çalışıldı.
 Mustafa Kemal ve arkadaşları vatan haini ilan edildi.
 Kuuva-i Milliye’ye karşı Kuva-i İnzibatiye ordusu kurulmuştur.

TBMM’nin  Önlemleri:
 Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. (29 Nisan 1920)
 Ayaklananlar İstiklal Mahkemeleri’nde yargılandı.
 İstanbul ile tüm ilişkiler kesildi.
 İstanbul’dan gelen fetvaların geçersiz olduğu  Müftü  (Rıfat Börekçi)’den alınan fetvalarla duyuruldu. 
 6 Nisan 1920’de halkı bilgilendirmek için Anadolu Ajansı  kuruldu.

NOT: TBMM, bir yandan düşman ile uğraşırken diğer yandan isyanları durdurmaya çalıştığı için milli mücadele yavaşlamıştır.

NOT: İsyanlar ya isyancıların liderinin adıyla ya da isyan çıkan yerin adıyla anılırlar. ( Aznavur, Bozkır, Yozgat, Çerkez Ethem, Koçgiri isyanları…)

Sosyal Bilgiler

TBMM 'nin açılması ve isyanlar
« on: Aralık 03, 2011, 10:17:42 ÖS »