Author Topic: 1.Dünya Savaş’ına Katılan Devletlerin Osmanlı Devlet’ine Yönelik Politikaları  (Read 5953 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921

.Dünya Savaş’ına Katılan Devletlerin Osmanlı Dev-let’ine Yönelik Politikaları:
*Avusturya-Macaristan İmparatorluğu: Osmanlıları Avrupa’dan tamamen çıkarmak, Balkanlarda hâkimiyet kurarak Ege Denizi’ne ulaşmak istemiştir.
*Fransa: Gayrimüslimleri kullanarak siyasi baskı kurarak Osmanlı Devleti üzerinde hak iddia etmeye çalışmıştır.
*ABD: Osmanlı ülkesinde kurdukları okul, hastane ve matbaa gibi kurumlar aracılığıyla kısa sürede siyasi ve ekonomik güce sahip olmuşlardır.
*Rusya: Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksları, isyana teşvik etmiş, Boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olan bir Slav İmparatorluğu kurmak istemiştir.
*İngiltere: Osmanlı’yı, sanayisi için ucuz ham madde kaynağı ve mamul ürünleri için kârlı bir pazar olarak görmüş ve Osmanlı toprak bütünlüğünü parçalamayı amaçlamıştır.
*Almanya: Balkan ülkeleri ve Osmanlı’yı kullanarak Orta Doğu’da etkinlik sağlayabiliriz.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi
*Osmanlı Devleti, savaşın başında tarafsız kalmayı tercih etmiştir.
*Önce İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmek istemiş ancak kabul edilmemiştir.
*Daha sonra İttifak Devletlerinin yanında savaşa girmiştir.
Osmanlı’nın Savaşa Girmesinde;
*Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kaybedilen toprakları geri almak istemesi.
*Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
*İttihat ve Terakki yönetiminin Almanya’nın savaşı kazanacağına olan kesin inançları gibi nedenler etkili olmuştur.

Almanya’nın Osmanlı’yı Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinde;
*Osmanlı’nın Jeopolitik konumundan ve halifelik gücünden faydalanmak istemesi
*Savaşı geniş alana yayarak savaştaki yükünü hafifletmek istemesi
*İngiltere’nin sömürge yollarını kesmek istemesi gibi nedenler etkili olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın Yanında Savaşa Gir-mek İstemesinin Sebepleri:
*Osmanlı Devleti’nin (İttihat ve Terakki Partisi) Alman-ya’nın savaşı kazanacağına olan inancı.
*İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin (Enver Paşa, Ziya Paşa) Alman hayranlığı.
*Osmanlı Devleti ve Almanya arasında gizli bir anlaşmanın yapılması.
*İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlılara karşı düşmanca politikalar izlemesi.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girmesine Neden Olan Olay:
*İngilizlerden kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisinin Osmanlı’ya sığınması ve bu gemilerin isimlerinin Yavuz ve Midilli olarak değiştirildikten sonra Rus limanlarını(Odessa ve Sivastopol) bombalamasıdır.
NOT: İtilaf Devletleri Osmanlı’yı Sömürmek için kendi yanında savaşa girmesini istememiştir.

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesiyle;                                                                                                           
*Savaş geniş bir alana yayıldı.
*Savaşı süresi 2 yıl uzadı.
*Almanya’nın savaştığı cephelerin sayısı azaldı.
*Yeni cepheler açıldı, mevcut cepheler genişledi.
*İtilaf Devletlerinin özellikle Rusya’nın işi zorlaştı.

Sosyal Bilgiler