Author Topic: Birinci Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Sebepleri  (Read 847 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Birinci Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Sebepleri
« on: Aralık 08, 2016, 03:54:13 ÖS »

Birinci Dünya Savaşı'nın Genel Sebepleri:
   1- Milliyetçilik akımı: Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı Avrupa'da siyasi ve sosyal hayatta değişikliklere sebep oldu. Milliyetçilik akımı ile Osmanlı ve Avusturya Macaristan gibi çok uluslu devletler parçalandı.
   2- Sömürgecilik yarışı: Sanayi İnkılabı sonrası sanayileşen Avrupa devletleri ürettikleri ürünler için pazar ve sanayi için hammadde arayışına girdi. Bu durum devletler arasındaki sorunlar ve rekabet ile çıkar çatışmasına neden oldu.
   Birinci Dünya Savaşı'nın Özel Sebepleri:
    İngiltere ve Almanya arasındaki sömürgecilik yarışı
    Fransa'nın Alsas-Loren’i Almanya'dan geri almak istemesi
    Rusya'nın Panslavizm (Balkanlar'daki Slav ırkındakileri kendi yönetimine almak) politikasıyla sıcak denizleri ve boğazları ele geçirmek istemesi
    İtalya ve Almanya'nın güçlenmesinin İngiltere ve Fransa'yı telaşlandırması
    Avusturya-Macaristan'ın, Rusya'nın balkanlardaki ilerleyişinde rahatsız olması
Mustafa Karakuş


.

Sosyal Bilgiler

Birinci Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Sebepleri
« on: Aralık 08, 2016, 03:54:13 ÖS »