Author Topic: Cumhuriyet döneminde sağlık alanında yapılan yenilikler nelerdir  (Read 5897 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 248

SAĞLIK ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR:
   Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kurulması (1928): Koruyucu sağlık hizmetleri için kuduz, çiçek aşıları ve serum üretilerek ülke ihtiyacı karşılandı.
   Veremle Savaş: Veremi önlemek için İzmir Verem Savaş Cemiyeti kuruldu. 1924'te İstanbul'da verem hastalığının tedavisi için “Sanatoryum” kuruldu. 1925’te İzmir'de ilk dispanser açıldı. 1930'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarıldı.
   Koruyucu Sağlık: 1920'de çocuk ölümlerini önlemek için aşı kampanyaları düzenlendi.    Numune Hastaneleri: Büyük şehirlere büyük hastaneler açıldı.
   Kızılay Cemiyeti: 1935’te “Hilal-i Ahmer” adıyla kurulan Kızılay, aşılama ve kan bağışı ihtiyacını karşıladı.
Mustafa KARAKUŞ -EğitimhaneSosyal Bilgiler