Author Topic: İNKILÂPÇILIK İLKESİ  (Read 7022 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
İNKILÂPÇILIK İLKESİ
« on: Nisan 03, 2009, 07:05:40 ÖS »

İNKILÂPÇILIK
   İnkılâpçılık; inkılâpları benimsemek, korumak, onu medeni ve insani yaşayışın gereği olarak savunmaktır.
   Atatürk ilke ve devrimlerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlamıştır.
   Zamana göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılarak yerine ilerlemeyi, geliştirmeyi kolaylaştıracak kurumların kurulması amaçlanır.
   Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir. Sadece inkılâpları savunmayı değil, geliştirmeyi, çağdaş hayatın gereklerine uydurmayı da içine alır.
   Yeni ve gerekli olan her gelişmeye açık olmayı, aklın, bilimin ve tekniğin ışığında gelişmeyi ifade eder. İnkılaplara canlılık ve süreklilik kazandırmıştır.
   Uygulanması ile eski devletten yeni devlete, eski toplumdan yeni topluma geçilmiştir.
İnkılâpçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
   Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açmıştır.
   Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliği kurulmuştur.
   Türk Devleti, yeni kurumları ile çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur.
.

Sosyal Bilgiler

İNKILÂPÇILIK İLKESİ
« on: Nisan 03, 2009, 07:05:40 ÖS »