Sosyal Bilgiler

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER PAYLAŞIMLARI => Ders Notları => 1.Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum => Topic started by: Sosyal Bilgiler1 on Temmuz 13, 2009, 08:28:14 ÖS

Title: Sosyal Bilgimleri öğrenmenin yararları
Post by: Sosyal Bilgiler1 on Temmuz 13, 2009, 08:28:14 ÖS
Sosyal Bilgiler Dersi;
•   Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
•   Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy¬gusunu artırır.
•   Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an¬laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş¬mesini sağlar.
•   Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
•   Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
•   Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı¬zı sağlar.
•   Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
•   Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar¬dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
•   İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
•   Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha¬yatı üzerindeki etkilerini öğretir.