Author Topic: Sosyal Bilgiler 7.sınıf Çatışmadan Uzaklaşmaya  (Read 33866 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Sosyal Bilgiler 7.sınıf Çatışmadan Uzaklaşmaya
« on: Eylül 25, 2010, 04:15:43 ÖS »

ÇATIŞMADAN UZLAŞMAYA
o Çatışma ve uzlaşma kavramlarından ne anlıyorsunuz?
Kişiler arası iletişimde hangi davranışlarla karşılaşabileceğimizi zihnimizde canlandıralım. Bizim duygu, düşünce ve fikirlerimiz takdir edildiği gibi beğenilmeyebilir de. Aşağıdaki karikatür¬lerde bu duruma yönelik davramşları karikatürleri incelediğinizde göreceksiniz. Bilim adamları bu durumu çatışma ve uzlaşma olarak ifade etmektedirler.
Çatışma, çevremizdeki insanlarla iletişim kurmakta zorlandığımız ya da kurulan iletişimden istenilen sonuç alınamadığı durumda kendini ifade edememenin verdiği gerginlik hâlidir.
İnsanlarda olumlu veya olumsuz iletişimin göstergesi, çatışmaların azlığı veya çokluğu değil¬dir. Gerçek gösterge çatışmaların uzlaşmaya dönüştürülüp dönüştürülememesidir.
• Sizce insanlar birbirleriyle uzlaşma için neler yapmalıdırlar?
 
 
Siz kiminle nasıl bir çatışma yaşadınız? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
c Çatışma sonrası yaşadığınız duygular nelerdir?
 
Uzlaşma Yok!
1.   Sorunu görmezden gelme
2.   Uzlaşmaya zorlama
Uzlaşma Var!
1.   Dinleme
2.   Empati kurma
3.   İş birliği
3.   Boyun eğme
Yukarıdaki görsellerde kişiler arasında nasıl bir diyalog geçmiş olabilir? • Yaşadığınız çatışmayı uzlaşmaya dönüştürmek için neler yaparsınız?
Çatışma sırasında hepimizin uyguladığı farklı yöntemler vardır. Bu yöntemler, çatışmayı uz¬laşmaya dönüştürebilir veya yeni bir çatışma ekleyebilir. Çatışmayı uzlaşmaya dönüştürmek için karşımızdakini zorlama, ona uyma veya onunla çatışmadan kaçma gibi tarzlar sorunu çözmeye yetmez. Sorunu çözmek için etkili iletişim becerilerini (etkin dinleme, empati kurma, farklı düşün¬celere saygı gösterme, beden dili ve ben dilini kullanma vb.) kullanmalıyız..

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler 7.sınıf Çatışmadan Uzaklaşmaya
« on: Eylül 25, 2010, 04:15:43 ÖS »