Author Topic: II.Dünya Savaşı Sebepleri, Gelişimi, Türkiye ve Yalta Konferansı  (Read 15996 times)


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1088

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1130

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1179

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1195

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1214

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1225

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1299

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1310

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1386

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1485

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1510

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1547

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1578

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1589

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921

II. DÜNYA SAVAŞI
İkinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri:
•   Birinci Dünya Savaşı’nı mağlup olarak bitiren devletlerle ağır şartlar taşıyan antlaşmalar yapılması,
•   Almanya’nın Versay Antlaşması’nı uygulamak istememesi,
•   Almanya’nın Versay antlaşmasındaki olumsuz durumdan kurtulmak için sanayisini yeniden güçlendirerek hammadde arayışına girmesi
•   İtalya ve Almanya’nın yeni yerler almak istemeleri,
•   Almanya’nın Versay Antlaşması’na göre askersiz olması gereken Ren Bölgesi’ne asker çıkarması,
•   Japonya’nın Avrupa devletlerini Asya’dan çıkarmak istemesi,
Not: 1.Dünya Savaşı’nın ardından bir daha böyle savaşların çıkmaması için Milletler Cemiyeti kurulmuştu. Milletler Cemiyeti kısa zamanda büyük devletlerin çıkarlarını koruyan bir kuruluş haline geldi. Bundan dolayı da İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına engel olamadı.
I.dünya Savaşı’nın sonuçları, II. Dünya Savaşı’nın nedenleri olmuştur.
Üçlü Mihver: Almanya, İtalya, Japonya
Müttefik Devletler(Bağlaşık): İngiltere, Fransa, Rusya(SSCB) , ABDSavaşın Gelişimi:
•   Savaş Almanların Polonya’yı işgaliyle başladı.
•   Almanya; Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika ve Fransa’yı ele geçirdi. Balkanlar’da da Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etti.
•   A.B.D.’nin Normandiya Çıkarması ve SSCB ordularının Alman ordularının çekilmesini sağlaması sonucu Almanya yenildi.
•   Japonya’nın Pearl Halbour Limanı’na saldırması ile ABD Japonya’ya savaş açtı. ABD’nin savaşa girmesiyle dengeler değişti. Her cephede yenilmeye başlayan Almanya ve İtalya 1945’te barış istemek zorunda kaldı. Hitler intihar etti. Mussolini İtalyan halkı tarafından öldürüldü.
•   Japonya bir süre daha savaşı sürdürdü. Ancak, Amerika’nın 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya, 9 Ağustos’ta da Nagazaki’ye attığı atom bombaları, bu şehirleri yerle bir etti. Binlerce insan öldü. Bunun üzerine Japonya da kayıtsız şartsız teslim oldu.

Dünya Savaşında Türkiye’nin Tutumu:
•   İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye, jeopolitik öneminden dolayı iki blok tarafından da savaşa çekilmek istenmiş, ancak dış politikada barışçı bir politika izleyerek savaşın sonlarına kadar savaşa katılmamış ve tarafsızlığını korumuştur. Bu arada her iki blokla da diplomatik ilişkilerini kesmemiştir.
•   Türkiye savaşa girmemesine rağmen savaşın ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda getirdiği olumsuzlukları yaşamıştır.
•   Türkiye Akdeniz’in güvenliği için İngiltere ve Fransa ile anlaşma imzaladı. İtalya, Almanya ve Sovyet Rusya bu durumdan memnun olmadı.
•   Balkanlarda Almanların saldırganlaşması üzerine Sovyet Rusya ile 1941’de saldırmazlık antlaşması yapıldı.
•   İngiltere ve Fransa’nın, Türkiye’nin savaşa girmesi konusundaki baskıları üzerine Almanya Türkiye’ye saldırmayacağına dair garanti verdi.1941 yılında ilk kez Almanya ile saldırmazlık antlaşması yapıldı.
•   23 Şubat 1945’te Türkiye isteklerinin yerine getirilmesi üzerine formalite olarak savaşa girdi. Türkiye Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti, ancak savaş zaten bitmek üzere idi. Bu durum Türkiye’ye BM kapısını açmıştır.

Yalta Konferansı:
•   Yalta Konferansı, 4 - 11 Şubat 1945'te Roosevelt, Churchill ve Stalin'i Livadiya’da bir araya getiren konferanstır. Birleşmiş Milletler örgütünün kurulacağı, San Francisco’da bir konferansın toplanacağına ilişkin bildiriyle, burada belirlenmiştir.
•   Konferanstan sonra İngiliz büyükelçisi alınan kararları bildirip Türkiye kurulacak BM’ye katılmak istiyorsa Almanya’ya savaş ilan etmesi gerektiği bildirildi.

ALINTI


.

Sosyal Bilgiler