sosyal bilgiler

Sosyal Rollerin Değişimi 6. Sınıf Özet

SOSYAL ROLLERİN DEĞİŞİMİ

Rol: Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere rol denir. Bir başka deyişle; üyesi olduğumuz grupta üstlenmemiz gereken görevlerdir.
Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren içinde bulunduğumuz grup ve kurumlarda çeşitli sosyal roller üstleniriz.

Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bu rollerin bazıları evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerdir.
Bazı rollerimizde sonradan sahip olduğumuz rollerdir. Bunlar kendi isteğimizle katıldığımız grupların bize yüklediği rollerdir. Sınıf başkanı olmak, takım kaptanı olmak gibi.

Bu da gösteriyor ki;
 Bir insan aynı anda birden fazla role sahip olabilir.
 İnsanlar içinde bulundukları gruplara göre farklı roller üstlenirler.
 Rolümüz, içinde bulunduğumuz gruba veya kuruma göre değişebilir.
 Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz roller çok çeşitli olabilir.

Örneğin Kağan Bey, okulda öğretmen rolünde iken, pazarda müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise karısına karşı eş, çocuklarına

karşı baba rolündedir. Evlerine misafir gelirse bir de ev sahibi rolünü üstlenir.

 Rollerimiz bize birtakım haklar ve sorumluluklar yükler. Haklarımız hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde sahip olduğumuz kazanımlar ya da yapabileceklerimizle ilgilidir.
Sorumluluklarımız ise üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeyle ilgilidir.
Örneğin okulda eğitim öğretim hizmetlerinden faydalanmak hakkımız, ders çalışmak sorumluluğumuzdur.

 

Sorumluluk: Bir kişinin kendi yetki alanına giren bir işin sonuçlarını üstlenmesidir. Herkesin içinde bulunduğu gruba ve kuruma
göre çeşitli sorumlulukları vardır.
Bir öğretmenin derse hazırlıklı gelmesi,
Bir öğrencinin ödevlerini yapması,
Bir hizmetlinin okulu temiz tutması birer sorumluluk örneğidir.
 Yaşımız ilerledikçe rollerimiz (çocuk, öğrenci, öğretmen, baba vb.) ve sorumluluklarımız değişir.
Bazı rollerimiz değişmese de sorumluluklarımız değişir. Anne ve babamız için her zaman evlat rolündeyiz. Bu rolümüz hayat boyu
devam eder ancak rolümüzün sorumlulukları yaşımız ilerledikçe değişir.
 Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alan bir birey oluruz. İçinde yer aldığımız meslek
grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir.
Grup: En az iki ve daha fazla kişiden oluşan, ortak bir amaçları olan, aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluğa grup
denir.
Örnek: 6-A Sınıfı, Tiyatro Ekibi, İzci Kulübü, Halk Oyunları Ekibi.
Hak: Bir işi yapabilme yetkisidir. Birey olarak içinde bulunduğumuz toplum düzeni bize bazı haklar sağlar. Tıpkı içinde bulunduğumuz grup ve kurumların bize çeşitli haklar sağlaması gibi.
Okulda eğitim görmek, teneffüste dışarı çıkmak, oyun oynamak birer haktır.
 Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.
Örneğin öğretmenlerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş görev ve sorumluluklarının yanında toplumun da
onlardan beklentileri vardır. Toplum öğretmenlerin başarılı, fedakâr ve örnek olmalarını bekler.

MEHMET ÇELİK- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 2

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

sanayi devrimi

Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Sanayi İnkılabı, Meşrutiyet

İçindekiler1 GÜÇLÜ AVRUPA’NIN DOĞUŞU VE OSMANLI DEVLETİ2 Coğrafi Keşifler3 Rönesans ve Reform4 Aydınlanma Çağı5 Fransız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.