Yönetimde Karar Alma Sürecini Etkileyen Unsurlar

0
0

Yönetimde Karar Alma Sürecini Etkileyen Unsurlar:
Siyasi Partiler: Siyasi görüşlerini ve programlarını devlet yönetimine
uygulayabilmek için seçim yoluyla yönetime gelmeye çalışan
teşkilatlara siyasi parti denir. Siyasi partiler yönetimin karar alma
sürecini etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Siyasi partiler yönetime
yani iktidara gelebilmek için diğer partilerle rekabet hâlindedirler. Bu
nedenle liderlerini, düşüncelerini, yapmak istedikleri çalışmaları
seçmenlere tanıtmaya çalışırlar. Bu çalışmalara kısaca propaganda
denir.
Sivil Toplum Kuruluşları: Devletin dışında birtakım siyasal, kültürel,
ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlara sivil toplum
kuruluşu adı verilir. STK’lar dernek, vakıf, sendika gibi isimlerle faaliyet
yürütürler. Bir soruna çözüm bulmak, farkındalık oluşturmak veya
çalışanların haklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşları bu
amaçlarını kamuoyu oluşturarak gerçekleştirmeye çalışır.
Medya: Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan
televizyon, Genel Ağ, radyo, gazete, dergi vb. kitle iletişim araçlarının
oluşturduğu basın yayın organlarına medya denir. Medya toplumun
yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturmada etkin bir güçtür. Ayrıca toplumda
sosyal medya kullanımı da son yıllarda artış göstermektedir.
Kamuoyu: Yönetimin karar alma sürecini etkileyen bir diğer önemli unsur da
kamuoyudur. Toplumun bir kısmının ya da bütününün herhangi bir konudaki
kanaatlerine ya da fikirlerine kamuoyu denir. Bireyler oluşturdukları
kamuoyu sayesinde yönetimin kararlarında etkili olurlar. Örnek olarak bir
sorunla karşılaştıklarında kanunlar çerçevesinde toplanıp gösteri yapabilir
veya Genel Ağ ortamında bir araya gelerek yardım faaliyetine destekte
bulunabilirler.

  • Yorum yapabilmek için yapmanız gerekli
0 sonuç gösteriliyor
Cevabınız
Lütfen aşağıda ki hataları düzeltin.
Aşağıda yer alan misafir bölümünden mesaj gönderbilir, zaten bir hesabınız var ise yapabilirsiniz.
İsim*
E-mail*
Web siteniz
guvenlik*
Really Simple CAPTCHA was not found.