Oluşum Nedenlerine Göre Yapılan Göçler

0
0

) OluĢum Nedenlerine Göre Yapılan Göçler
Gönüllü Göç: İnsanların bulundukları yeri kendi istekleri ile terk etmeleridir.
Sürekli Göç: İnsanların bulundukları yeri kendi istekleri dışında terk etmeleridir. Savaş,
terör olayları, kan davası, iç savaş, doğal afet vb. gibi nedenlerden dolayı yapılmaktadır.
BEYĠN GÖÇÜ
 Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki iyi eğitimli, üreten, kalifiye, seçkin,
profesyonel ve yetenekli iş gücünün araştırma veya çalışma amacıyla en verimli
oldukları dönemde gelişmiş ülkelere gitmeleridir.
 Dünyada en fazla beyin göçü veren ülke Hindistan’dır.
 Türkiye beyin göçü veren ülkeler arasında 24. sıradadır.
 ABD, Japonya, Kanada, İngiltere ve Almanya en fazla beyin göçü alan ülkeler
arasındadır.
MÜBADELE GÖÇÜ
 Bir antlaşmaya dayanarak iki ülke nüfusunun karşılıklı olarak yer değiştirmesidir.
 Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Antlaşmasına dayanarak iki ülke karşılıklı
olarak nüfus değişikliği yapmıştır.
 Lozan’daki mübadele maddesi şu şekildedir.
MADDE: 1 Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla,
Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923
tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine girişilecektir.
MADDE: 2 Birinci Maddede öngörülen mübadele:
a) İstanbul’da oturan Rumları (İstanbul’un Rum ahalisini);
b) Batı Trakya’da oturan Müslümanları (Batı Trakya’nın Müslüman ahalisini)
kapsamayacaktır

  • Yorum yapabilmek için yapmanız gerekli
0 sonuç gösteriliyor
Cevabınız
Lütfen aşağıda ki hataları düzeltin.
Aşağıda yer alan misafir bölümünden mesaj gönderbilir, zaten bir hesabınız var ise yapabilirsiniz.
İsim*
E-mail*
Web siteniz
guvenlik*
Really Simple CAPTCHA was not found.