islamiyetin doguşu yıkılışı ve 4 halıfe dönemi

0
0

islamiyetin doguşu yıkılışı

İslamiyet’in yayılışı Hz. Muhammed ile başladı

 bundan önce birçok olay meydana geldi. Bu olaylar nedeniyle İslamiyet daha kolay bir şekilde yayıldı. Bu olaylar ile beraber savaşlar yaşanmış ve ayrıca göçler de ortaya çıkmıştırHz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğdu. Küçük yaşlarda annesi Amineyi kaybetti ve doğmadan önce de babasını kaybetti. İlk olarak dedesi Abdülmuttalibin yanında bir süre yaşadıktan sonra, dedesinin ölümü ile beraber amcası Ebu Talibin yanına gitti. Özellikle gençliğinden itibaren toplumda yaşanan haksızlıklara ve ayrıştırmalara karşı devamlı olarak çareler aradı.

Özellikle zulme ve haksızlığa karşı boyun eğmeyen bir kişiliğe sahip olduğu için, o dönemde ona el-emin (Güvenilir) denmeye başlandı. 610 yılında 40 yaşına geldiği zaman Peygamberlikle görevlendirilmesi suretiyle İslamiyet’i yaymaya başladı. Fakat Mekkelilerin İslamiyet’e karşı tepki göstermesi nedeniyle Medine’ye hicret etmek zorunda kaldı.

Hicretin Nedenleri ve Sonuçları

Hz. Muhammed’in hicrete göç etmesinin birçok farkı neden ve sonucu bulunmaktadır.

– Özellikle Mekkelilerin İslamiyet’i tepkisi ile beraber Müslümanlara baskı yapması nedeniyle hicret gerçekleşmiştir.

– Ayrıca Hz. Muhammed’in Müslümanlığı başka yerlerde yaymak istemesi sebebiyle hicret yaşanmıştır.

– Böylece Medine’de İslam devleti kuruldu.

– Müslümanlar siyasi bir güç haline gelme şansı yakaladı.

– Medine’de yaşayan Yahudiler ile Müslümanlar arasında savunma anlaşması gerçekleşmiştir.

Bunlar yaşandıktan sonra Müslümanlığın yayılması konusunda çok ciddi savaşlar gerçekleşti. Şimdi bu savaşlara kısaca ve tek tek bir bakalım.

Bedir Savaşı (624): Medine’den göç eden Müslümanların malları Mekke’de kalmıştı. O yüzden Mekkeliler bu malları yağmalamak suretiyle Şam’da satmıştır. Hz. Muhammed Şamdan dönem bir Kervanı keserek bu konuda misilleme yapmıştır. Daha sonra çıkan Savaşı Müslümanlar kazandı.

Uhud Savaşı (625): Mekkeliler Bedir Savaşı’nın intikamını almak için bu savaşı gerçekleştirmiştir. Uhud dağının eteklerinde gerçekleşen bu savaşın herhangi bir kazanını olmamıştır. Ancak özellikle Hz. Muhammed tarafından yerleştirilen okçuların yerlerini terk etmesi nedeniyle, bu savaş tarafsız olarak bitmiştir. O yüzden savaş esnasında Hz. Muhammed’in sözünün dinlenmesinin önemi ortaya çıktı.

Hendek (627): Müslümanların daha fazla büyümesini engellemek amaçlı bu savaş yapılmıştır. Yahudiler ile Medinelilerin işbirliği yapması ile bu savaş gerçekleşti. Savaşı Müslümanlar kazanmıştır ve Mekkeliler ile işbirliği yapan Medine’deki Yahudiler bölgeden çıkarılmıştır. Böylece Müslümanların ne kadar önemli bir güç olduğu bu savaş sonrası bir kez daha anlaşılmıştır.

Bu önemli savaşlar ile beraber daha sonra birçok farklı savaş ve anlaşmalar gerçekleşmiştir. Ancak tüm savaşlar ve antlaşmalara rağmen Müslümanlığın yayılması engellenememiştir. Özellikle Hz. Muhammed sonrası 4 halife döneminde de İslamiyet büyümeye devam etti.

– Hz. Ebubekir dönemi (632-634)

– Hz. Ömer dönemi (634-644)

– Hz. Osman dönemi (644-656)

– Hz. Ali dönemi (656-661)

Ardından farklı Devletlere İslamiyet’in yayılması ile beraber en sonunda Türklerin de Müslüman olmasıyla, İslamiyet en güçlü dönemini yaşamıştır

  • Yorum yapabilmek için yapmanız gerekli
0 sonuç gösteriliyor
Cevabınız
Lütfen aşağıda ki hataları düzeltin.
Aşağıda yer alan misafir bölümünden mesaj gönderbilir, zaten bir hesabınız var ise yapabilirsiniz.
İsim*
E-mail*
Web siteniz
guvenlik*
Really Simple CAPTCHA was not found.