Osmanlinin Dagilma Icin Aldigi Onlemler Nelerdir
Osmanlı'nın Dağılma İçin Aldığı Önlemler Nelerdir

SEYYAHLARIN OSMANLI HAKKINDA YAZDIKLARI

OSMANLI FETİH SİYASETİ

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede güçlenip büyümesinin sebeplerinden birisi de Gaza ve Cihad anlayışına sahip olmasıdır.

Gaza ve Cihad Anlayışı: Gaza, İslam dinini korumak veya yaymak için müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaştır. Gaza yapanlara “Gazi” denir. Cihad ise İslam dinini her tarafa ulaştırmak için yapılan her türlü harekettir.
Gaza ve Cihad anlayışı dışında birçok teşkilat Osmanlı Devleti’nin fetihlerinin kalıcı olmasına katkı sağlamıştır. Bunlardan bazılarını aşağıda inceleyelim:

Abdalân-ı Rum (Dervişler): Askerlerden önce fethedilecek bölgeye gidip halkın gönlünü kazanan gönüllülerden oluşurdu.

Ahiyân-ı Rum (Ahiler): Ahi Evran tarafından kurulmuş bir esnaf teşkilatıdır. Anadolu’da Moğol istilası ile bozulan birliği tekrar kurulmasında etkili olmuşlardır.

Baciyân-ı Rum (Kadınlar): Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulmuştur. Kadınlardan oluşan bir teşkilattır. Gerektiğinde vatan savunmasına katılan bu kadınlar kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli katkılar sağlamışlardır.

Gaziyân-ı Rum (Gaziler ve Alpler): Eskiden yiğit cesur insanlara alp denilirdi. Bu teşkilat gaza ve cihad anlayışı ile hareket eden kahramanlardan oluşur.
Osmanlı Devleti’nin yaptığı fetihlerin kalıcı olmasını sağlayan önemli etkenlerden birisi de uyguladığı İstimâlet Politikası ve Millet Sistemidir.

İstimâlet Politikası: Diğer ismi hoşgörü politikasıdır. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki insanların dinine, örfüne, geleneklerine, göreneklerine, yaşam biçimlerine hoşgörülü davranmıştır. Böylece o yerlerdeki insanların devlete bağlılığı artmıştır.

Osmanlinin Dagilma Icin Aldigi Onlemler Nelerdir
Osmanlı’nın Dağılma İçin Aldığı Önlemler Nelerdir

“…Kiliseler korunacak, evlenme, boşanma ve defin işleri kendi dini geleneklerine göre yürütülecek, paskalya yortusunun yapılmasına devam edilecek. Patrik ve maiyetinde bulunan büyük rahipler her türlü genel hizmetlerden muaf tutulacaklar…” (İstanbul’un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’daki Ortodoks Hristiyanları için yayınladığı fermandan bir kısım)

Millet Sistemi: Osmanlı Devleti’nde millet müslüman ve müslüman olmayanlar (gayrimüslim) diye ikiye ayrılmıştı. Fakat Osmanlı milleti arasında sınıfsal hiçbir farklılık yoktu. Osmanlı Devleti milletine adil davranırdı.
“Fatih Sultan Mehmed bile padişah olmasına rağmen bir vatandaşın şikayeti üzerine Osmanlı mahkemesinde yargılanmış ve ceza almıştır. Bu olay üzerine ünlü şu sözlerini söylemiştir:

Aklı öldürürsen ahlak da ölür.
Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür.
Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür.
Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür”

Kaynak:sosyalbilgilerdurağı

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

halifeligin kaldirilmasi

Halifeliğin Kaldırılması Kısaca

İçindekiler1 Hilafetin Kaldırılması1.0.1 Neden kaldırıldı?1.0.2 * Hilafet ’in kaldırılışının kimleri rahatsız edecektir?  Tepkileri nasıl olacaktır? …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.