Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Tanılanması Sürecinde Görev ve Sorumluluklarımız

Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Tanılanması Sürecinde Görev ve Sorumluluklarımız
Özel eğitim gerektiren çocuklar okulöncesi veya ilköğretim okullarına geldiklerinde her zaman tanılanmış olarak
gelmeyebilir. Ailenin veya çevrenin durumu kabullenmemesi, farkında olmaması, önemsememesi veya yeterli bilgi
ve olanaklara sahip olmaması gibi nedenler bireyin erken tanılanmasının önündeki engellerdendir.
Öğretmenin sınıf içinde veya sınıf dışında yaptığı gözlemleri ve bu gözlemlere ilişkin geri bildirimleri çocuğun
tanılanmasında çok önemlidir. Sınıf veya ders öğretmeni sınıfında sosyal ve akademik yönden akranlarından farklı
düzeyde performans gösteren çocukları daha yakından takip etmelidir. Bu çocukların akademik, öz bakım ve sosyal
davranış becerileri bakımından normal gruptan farklı olduğu kanısı oluştuğunda çocuk hakkında bilgi toplanmalıdır.
Ailenin duruma ilişkin algısı ve bilgisi, çocuğun sağlık durumu, geçirdiği hastalıklar ve travmalar, uzun süreli tedaviler,
kullanılan ilaçlar, ilaçların yan etkileri gibi konularda bilgi sahibi olunmaya çalışılmalıdır. Tanılanma sürecinde çok
önemli konumda bulunan öğretmen çocuğun ailesi, okulun rehber öğretmeni ve rehberlik servisi, okul yönetimi ve
varsa diğer uzmanlarla işbirliği içinde olmalıdır.
Sınıf öğretmeni, sınıfında bulunan akranlarından ve normal gruptan farklı düzeyde performans gösteren çocuklar
için işbirliği yaptığı kişi ve kurumların da önerileri doğrultusunda tedbirlere yer vermelidir. Bu süreç içerisinde çocuğailişkin sağlık, akademik ve sosyal yönden edindiği tespitleri ve gözlemlerini kayıt altına almadır. Öğretmen, aldığı
tedbirlere rağmen çocukta soruna ilişkin bir gelişme göremediği kanaatine vardığında aileyi öğrencinin tanılanması
konusunda yönlendirmelidir. Ancak, ailenin bu konuda isteksiz olması veya bunu geciktirmesi üzerine özel eğitim
ihtiyacının belirlenmesi amacıyla “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu”nu doldurarak okul idaresinden bu öğrenci
ile ilgili tanılanma talebinde bulunmalıdır. Bu formla birlikte eğer okulda rehber öğretmen varsa rehber öğretmen
tarafından, eğer okulun rehber öğretmeni yoksa, sınıf öğretmeni ve okul yöneticisi ile birlikte çocuğun sağlık durumu,
psikomotor, bilişsel, öz bakım, toplumsal uyum, dil ve ifade becerileri ile belirtilmek istenen diğer tespit ve gözlemleri
içeren “Bireysel Gelişim Raporu” oluşturulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde “Basılı Formlar ve Standartlar” adı altında verilen menüde “Tanılama Sürecinde
Kullanılan Form ve Belgeler” alt menüsünden okul öncesi ve ilköğretim için ayrı düzenlenmiş olan bu formlara ulaşmak
mümkündür (http://orgm.meb.gov.tr/).
Okul idaresi, öğretmenin “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu” ve “Bireysel Gelişim Raporu”yla birlikte RAM’lar bünyesinde
oluşturulan “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu”na kapalı bir zarfta resmi yazı ile öğrencinin tanılanması hususunda
başvuruda bulunmalıdır.
Kaynak : Hoşgeldin öğretmenim Rehber kitabı http://iogm.meb.gov.tr/

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir