Liseye Geçiş Sınavı 2021 ne zaman olacak
Liseye Geçiş Sınavı 2021 ne zaman olacak

LGS Sınav Toplantı Tutanağı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAVLAR  BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Toplantı tarihi: 05/06/ 2022 (08:30)

Toplantı yeri: Toplantı  Odası

GÜNDEM MADDELERİ

 1.  Açılış ve yoklama
 2. Meb Merkezi Sistem Sınavlarında Dikkat Edilecek Hususlar hakkında Öğretmenlerin bilgilendirilmesi
 3. 3.Sınav Evraklarının Salon Başkanlarına Teslimi.

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Ve Alınan Kararlar

 1. Merkezi Sınavlar bilgilendirme toplantısı 05/06/ 2021 Tarihinde saat 08:30 da Toplantı  odasında Komisyon Başkanı  Kadir ………….  başkanlığında yapılmıştır.
 2. Komisyon Başkanı Kadir ………… toplantıya katılan öğretmenlere hoş geldiniz diyerek toplantıyı açtı Yapılan yoklamada aşağıda imzaları bulunan öğretmenlerin toplantıda hazır oldukları görüldü
 3. Komisyon Başkanı Kadir ………  Meb Merkezi Sınavlarında Dikkat Edilecek Hususlar hakkında Öğretmenlere bilgi verdi.

Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar  günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Tek Kişilik salonlar hariç diğer salonlarda birinci oturum 10:45 de ikinci oturum ise 12:50 de bitecektir.45 dakikalık arada öğrenciler okul bahçesinde bulunacaklar. Görevli Öğretmenler okul bahçesinde öğrencileri kontrol ederek sosyal masefeyi koruyacaklardır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80   dakika,  Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci  oturumdaki toplam süresi 65 dakika   olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.. Okulumuzda 1-2-3-4-5-6-7 nolu  salonlar ile İmam Hatip Ortaokulu 1. Nolu salon   tek kişilik olup bu salonlarda sınava girecek öğrencilerimiz , alacakları sınav hizmeti  ve kullanacakları süre salon kapılarında bulunan salon aday listelerinde yazmaktadır.. Tek Kişilik Salonda sınava Tek Kişilik Salonda öğrenci Sınava gelmezse sınav paketi açılmayacaktır.  Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, birinci oturum için en geç saat 09.00 ve ikinci oturum için en geç 11.10’da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunacaktır. Kimlik kontrollerinin kimliklere dokunulmadan yapılması gerekmektedir.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.

Öğrenci, e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde ilan edilecek olan ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda olan kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

. Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

Yedek Salonda Sınava giren öğrencilerin Öğrenci bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak gönderileceği için bu bilgiler öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.

Öğrenci; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacak, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü kurşun kalemle imzalayacaktır.

Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap kâğıtları üzerinden kontrol edip salon yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.

Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi tamamen silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.

Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri “15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz.” şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri “5 dakikanız kaldı.” şeklinde uyaracaktır.

Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki “salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm” silinmeyen kalemle imzalanacaktır.

. Sınav bitiminde;

Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde bırakılmayacaktır. 3.            Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, salon aday yoklama listesini kurşun kalem ile imzalatır. (Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmaz.)

Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını (kullanılmayan cevap kâğıtları dâhil), salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav evrakı dönüş zarfına koyacak ve sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav evrakı dönüş zarfına konulmayacak, bina sınav komisyonuna teslim edilecektir. Ayrıca Bina Komisyonu tarafından her oturum için verilen Ek-2 Salon Görevlileri Uygulama Formunu sınav sonunda doldurup imzalayarak bina komisyonuna teslim eder.

Ayrıca, Salon Görevlileri;

 1. Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okuyamaz.
 2. Yüksek sesle konuşamaz.
 3. Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelemez.
 4. Sınav süresince salonu terk edemez.
 5. Çay, kahve vb. içemez.
 6. Öğrencinin başında uzun süre bekleyemez.
 7. Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşamaz. Sorular hakkında yorum yapamaz.
 8. Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde inceleyemez.

Yedek Gözetmenin Görevleri:

 1. Sınav salonundaki görevliler ile Bina Sınav Komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
 2. Öğrencileri, sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde alır.
 3. Sağlık nedeni ile tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder. (Sağlık kurulu raporu ibraz edilecektir.)
 4. Sınavda görevi olmayanların bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
 5. Öğrencilerin sınav bitiminde salon, sınav binası ve bahçe çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engeller.
 6. Bina Sınav Komisyonunun verdiği diğer görevleri yapar.

Görevlendirilen öğretmenlerin saat  08:30 da görevlendirildikleri okulda hazır bulunmaları yoklama listelerini imzalayarak  toplantılarına katılmaları gerekmektedir .Öğretmenlerin sınav binasına cep  telefonlarıyla girmeleri yasaktır.  Öğretmenlerin sınavın selametini bozacak hiçbir tutum ve davranış sergilememelerine ve öğrencilere sergiletmemelerine azami riayet edilecektir.

 

Komisyon  Başkanı                    Komisyon Üyesi                     Komisyon Üyesi

Kaynak: Kadir77 -eğitimhane

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

İçindekiler1 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı1.1 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı GÜNDEM MADDELERİ1.1.1 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.