Laiklik

LAİKLİK

Kazanım:

Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.

Laiklik, toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının dine değil akla, bilime dayandırılması ve kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Laiklik her türlü inanca saygılı olmayı gerektirir. Laiklik ilkesinin benimsenmesiyle bütün vatandaşların din, vicdan ve ibadet özgürlüğü anayasal güvence altına alınmış; dini duyguların istismar edilmesinin önüne geçilmiştir. Aynı zamanda devletin her dine eşit mesafede durması sağlanmış böylece inanç ve düşüncelere bakılmaksızın herkes kanun önünde eşit sayılmıştır.

Laiklik toplumda milli birlik ve beraberliği güçlendirmiştir. Toplumda huzur ve barışı sağlamıştır.

Laiklik konusunda şu inkılâplar yapılmıştır:

*        Saltanatın kaldırılması laiklik yolunda atılan ilk adım olmuştur.

Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması.

Halifeliğin kaldırılması.

Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması.

Tekke ve zaviyelerin kapatılmadı.

Kılık kıyafet inkılâbı.

Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi.

1928yılında, 1924Anayasasından “Devletin Diniİslamdır.”Maddesinin çıkarılması.

1937yılında Anayasaya devletin laik olduğunun eklenmesi.

Kaynak: Metin ÖZDAMARLAR

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir