Islamiyetin Dogusu
6.Sınıf Sosyal Bilgiler İslamiyet'in Doğuşu

KİL TABLETLERDEN AKILLI TABLETLERE

7.sınıf sosyal bilgiler kil tabletlerden akıllı tabletlere

 • Yazının icat edilmediği dönemlerde yaşayan insanlar gözlem, bilgi ve tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak için duvarlara resimler çizmişlerdir. Fransa’daki Lascaux (Lesku) Mağarası’nda ilk resim örneklerine rastlanır. Bir nesnenin, bir yerin ya da bir kavramın olduğu gibi resmedilerek aktarılmasına piktogram denir.
 •  Yazının icadına kadar insanlar resim çizmek dışında bilgi ve tecrübelerini sözlü iletişim yoluyla diğer insanlara aktarmışlardır.
 •  Yazı, kâğıdın kullanılmaya başlanmasından önce kil tablet, taş, deri ve tahta parçaları üzerine yazılıyordu.
 •  Günümüzde kâğıdın yanında bilgisayar, tablet bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik aletleri yazı yazmak, yazıyı aktarmak ve yeni bilgiler öğrenmek için sıkça kullanıyoruz.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Yerleşme
Geçmişten Günümüze Yerleşme

Yazı ve Yazı Çeşitleri

 • Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da yaşayan Sümerlere ait çivi yazısıdır. Sümerliler kil tabletlere çiviye benzeyen şekiller çizdiği için bu yazıya çivi yazısı denilmiştir.
 • Mısırlılar resimleri simgeleştirerek Hiyeroglif denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır. (MÖ 3000) Mısırlılar papirüs bitkisinden elde ettikleri ve papirüs adını verdikleri bir tür kâğıt kullanıyorlardı.
 • Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük rolü vardır. Sümerler yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturmuşlardır. Latin alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır (MÖ 100)
 •  Yunanlılar Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Yunanlıların geliştirdiği 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir (MÖ 750)
  İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.
  Tarihte bilinen ilk kitap örneği kil tabletlerdi. Kil tabletlerin hazırlanmasının uzun süre alması ve ağırlığı nedeniyle kullanımı zordu.

  Islamiyetin Dogusu
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler İslamiyet’in Doğuşu

Tarihin İlk Kütüphanesi Ninova: Asur Kralı Asurbanipal’ın (Asurbanıpal) (MÖ 669- 629) başkent Ninova’daki sarayının kütüphanesinde 20.000’den fazla tablet bulunuyordu. Dünyanın ilk kütüphanesidir.
Eski Mısırlılar yazı yazmak için papirüs kağıdını icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır.
İskenderiye Kütüphanesi: Mısır’da kurulan İskenderiye Kütüphanesinde çoğunluğu papirüs kâğıdından hazırlanmış yaklaşık 900 bin kitap bulunuyordu.

Anadolu’da kurulan Bergama Krallığı, Mısır ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle papirüs alamayınca yazı yazabilecek yeni bir materyal aramaya başladı. Ustaların çalışmaları sonucu koyun ve keçi derileri önce suda yumuşatılıp kireç ve kül ile temizleniyor daha sonra zımparalanarak inceltilip parlatılıyordu. Böylece papirüsten çok daha kullanışlı, katlanıp kitap hâline getirilebilen parşömen kâğıdını icat ettiler.

Bergama Kütüphanesi: Kurulduğu dönemde İskenderiye Kütüphanesi ile kıyaslanabilecek kadar büyük olan Bergama Kütüphanesinde 200 bin rulodan fazla kitap bulunuyordu.

Çinliler yaklaşık 2000 yıl önce günümüzde kullandığımız kâğıdı çoktan keşfettiler. Tsai Lun (Say Yun) bulan kişi kabul edilir.

Kâğıt imal etmeyi öğrenen Uygur Türkleri kendi kitaplarını yazdılar. Çinlilerden kâğıt yapımını öğrenen Müslümanlar da bu icadın Orta Doğu’ya yayılmasını sağladılar. Haçlı Seferleri ile Avrupalılar Müslümanlardan öğrendikleri bu buluşu ülkelerine taşıdılar.

Teknolojik gelişmelerle birlikte 15. yüzyıldan günümüze bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında yaşanan değişiklikler.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Johannes Gutenberg (Yohan Gutenberk): 1455’te ayrı ayrı hazırlanmış kurşun harfleri yan yana dizerek baskı yapan matbaayı icat etti. Aslında matbaa ilk olarak 6.yüzyılda Çin’de kullanılmaya başlandı.

Thomas Edison (Tamıs Edisın): 1877’de gramofonun öncüsü olan fonografı icat etti. Bu icatla sesleri kaydettikten sonra dinlemek mümkün oldu.

Guglielmo Marconi (Gulyelmo Markoni): 1894’te radyo dalgalarıyla deneyler yaparak radyonun geliştirilmesine öncülük etti.

John Logie Baird (Con Logi Biırt): 1925’te mekanik televizyonu icat etti.
Edouard Belin (Edvart Bilın): 1925’te faks makinesini icat etti.
Chester Carlson (Çestır Karlsın): 1938’de fotokopi makinesini icat etti.
ABD’de ENİAC (Eniyak) 1945’te adıyla ilk bilgisayarlardan biri üretildi.
James Russell (Ceyms Rassıl): 1965’te kompakt diski (CD) icat etti. Böylece ses, görüntü ve daha pek çok bilgi içeren dosyalar kolayca kaydedilmeye ve depolanmaya başlandı.
ARPANET ağı genel ağın öncüsü oldu. Genel ağ birçok bilim insanının katkılarıyla geliştirildi. Bunlardan biri olan Tim Berners Lee (Tim Börnırs Li), 1989’da Dünya Çapında Ağ’ı (www) icat ederek genel ağ aracılığıyla web (veb) sitelerinin bilgisayarlarda görüntülenmesini sağladı.

kaynak:sosyal bilgiler durağı

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.