halifeligin kaldirilmasi
Halifeliğin Kaldırılması

Halifeliğin Kaldırılması Kısaca

Hilafetin Kaldırılması

Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam dünyasının siyasi ve dini liderliğini üstlenen kişilere Halife denir. Halifelikte de padişahlık gibi saltanat sistemi vardı. Osmanlı hükümdarı: hem padişah hem de halife unvanlarını taşıyordu. Saltanat kaldırıldığı sırada; o zamanki şartların(?) halifeliği kaldırmaya uygun olmaması -İngilizlere sığınan Vahdettin’in bu makamı kullanarak, yeni Türk devletine zarar verebileceği düşünülerek- halifelik kaldırılmayıp, Abdülmecit Efendi, TBMM tarafından halife seçildi.

Neden kaldırıldı?

  •  Halife Abdülmecit Efendi’nin, devlet başkanı gibi hareket etmesi, siyasi faaliyetlerde bulunması (Halifeliğin yanı sıra Abdülmecit bin Abdülaziz Han şeklinde bir de saltanat unvanı kullanması, Sultanlara özgü gösterişli kılıç kuşanma törenleri düzenlemesi. Yabancı devlet temsilcileri ile görüşmesi…) yani laik devlet anlayışına aykırı hareket etmesi
  • Halifelik makamının eski rejim yanlılarının sığınabileceği bir kurum haline gelmesi (cumhuriyet yönetimine karşı olan çevreleri sarayında kabul etti.)
  • Halifeliğin milli egemenliğe uygun olmaması

3 Mart 1924’te, TBMM’de kabul edilen kanunla Halifelik kaldırıldı. Böylece laik devlet düzenine geçişte çok büyük bir adım atıldı. Çağdaşlaşma yolunda yapılacak inkılaplar için elverişli ortam hazırlandı. Ülkedeki iki başlı yönetim anlayışı sona erdi.

halifelik

* Hilafet ’in kaldırılışının kimleri rahatsız edecektir?  Tepkileri nasıl olacaktır?

İnkılaplara-cumhuriyete-laikliğe karşı olan kesimleri, Şeyh Sait İsyanını çıkardılar

Aynı gün(3 Mart 1924) yapılan diğer kanun değişiklikleri şunlardır;

Neden?
toplumsal hayatı dinsel hükümlere göre düzenleyen bir bakanlık olup laik devlet yapısına aykırı olduğundan din konusunda halkı aydınlatmak ve dinî kurumları yönetmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu

 Vakıf mallarını korumak ve işletmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulması

 Osmanlı hanedanının, Türkiye sınırları dışına çıkarılması (Osmanoğulları soyundan olma durumunun suistimal edilerek cumhuriyet yönetimine karşı tehdit oluşturması önlenmiş…)

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.