Sosyal Bilgiler

ÇEŞİTLİ BİLGİLER => Coğrafya => Yazılı Evraklar => Topic started by: Sosyal Bilgiler1 on Nisan 22, 2011, 12:10:33 ÖÖ

Title: KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA
Post by: Sosyal Bilgiler1 on Nisan 22, 2011, 12:10:33 ÖÖ

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1.   …………, ………… ve …………..kıtaları eski dünya karalarıdır.
2.   ……………., ………………. ve …………… kıtaları yenidünya karalarıdır.
3.   ………….ve …………. yolu geçmişin önemli ticaret yollarıdır.
4.   Avrupalıların yeni ticaret yolları bularak doğunun zenginliklerini ele geçirmek için başlattıkları olay………………………………. adıyla bilinir.
5.   ……………..bulunması coğrafi keşifleri başlatan en önemli olaydır.
6.   Coğrafi keşifleri ilk başlatan ülkeler ………….. ve ………………..
7.   Kristof Kolomb Amerika’yı……………….. sanmıştır.
8.   Bertelmi Diaz ……………………. bulmuştur.
9.   Magellan …………….Amerika’nın güneyindeki…………….. Boğazını bulmuştur.
10.   Ümit burnunun bulunması ………………..ticaretini olumsuz etkilemiştir.
11.   Hindistan’a ulaşan kişi Portekizli ………………………..
12.   Süveyş Kanalını 1869’da ………………… açmıştır.
13.   Panama kanalı ……………….boğazının önemini kaybetmesine yol açmıştır.
14.   …………..iletişim insanların iletişim tarihinin başlangıcıdır.
15.   Yazının bulunuşu ………… iletişimi başlatmıştır.
16.   Matbaanın bulunuşu ………….. iletişimi başlatmıştır.
17.   Telgrafın icadı……….. iletişimi başlatmıştır.
18.   Bilgisayarın icadı ……………. iletişimi başlatmıştır.
19.   İnsanların, mal ve hizmetlerin araçlar vasıtasıyla bir yerden başka bir yere nakledilmesi ulaştırma faaliyetlerinin temeli olan …………… ortaya çıkarmıştır.
20.   Ticari faaliyetler …………..faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlıdır.
21.   Günümüzde …………… Avrupa, ABD’nin kuzeydoğusu ve …………….kıtalar arasındaki ulaşımın en yoğun yapıldığı merkezlerdir.
22.   Tek seferde en fazla yük taşıyabilen ulaşım sistemi olması dolayısıyla ucuza mal olması……………. yolunu dünya ticaretinin vazgeçilmez ulaşım yolu kılmıştır.
23.   ……………………….. yolu Kuzeybatı Avrupa limanları ile Kuzey ve Güney Amerika limanları arasındadır.
24.   ………………………… yolu Batı Avrupa’dan başlayıp sırasıyla Cebelitarık Boğazı-Akdeniz-Süveyş Kanalı-Kızıldeniz’i izleyerek Hint okyanusuna buradan da Doğu Afrika, Güneydoğu Asya ve Yeni Zelanda’ya kadar uzanır.
25.   Büyük okyanus ile Atlas okyanusunu birbirine bağlayan kanal …………………. kanalıdır.
26.   Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan kanal ……………….kanalıdır.
27.   Baltık Denizi ile Kuzey Denizini birbirine bağlayan kanal……………………. kanalıdır.
28.   Yunanistan ve Mor yarımadasını birbirine bağlayan kanal ……………………… Kanalıdır.
29.   İran ile Arabistan Yarımadası arasında Basra Körfezi Ve Umman körfezini birbirine bağlayan boğaz ………………boğazıdır.
30.   Atlas okyanusu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan boğaz ………………………Boğazıdır.


31.   Asya ve Amerika Kıtasını (Kuzey Amerika) birbirinden ayıran boğaz ……………. boğazıdır.
32.   Asya ve Avrupa kıtasını birbirinden ayıran boğazlar ……………. ve ………… Boğazlarıdır.
33.   …………….Boğazı Afrika ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır.
34.   Büyük Britanya adasını Avrupa’dan ayıran boğaz …………… boğazıdır.
35.   Buharla çalışan lokomotifin icadı ………. ulaşımının ilk adımı olmuştur.
36.   Dünya’da ilk demiryolu ……………. Manchester ile Liverpool arasına yapılmıştır.
37.   …………….oluşumu insanlığın en eski ulaşım yoludur.
38.   Karayolu ……….. ve ………….. yoluna göre daha yüksek maliyetlidir.
39.   Dünyada kilometrekareye düşen yol uzunluğunda ……… ve Batı Avrupa ülkeleri ön sıradadır.
40.   …………. dünya havayolu ulaşımının en yaygın ve en gelişmiş olduğu ülkedir.
41.   Hava yolunda deniz yolunda olduğu gibi en yoğun trafik …………….yolundadır.
42.   Karayolu kalitesi ve uzunluğunda ………… ön sıradadır.
Aşağıdaki cümleleri Doğru veya Yanlış olarak değerlendiriniz.
1.   Eski dünya karalarının birbirine yakınlığı bu alanlardaki etkileşimi arttırmıştır. (D) (Y)
2.   Coğrafi keşiflere Almanya ve İtalya’da katılmıştır. (D) (Y)
3.   Magellan dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayamadan ölmüştür. (D) (Y)
4.   Kristof Kolomb ulaştığı yerin Hindistan olmadığını hemen anlamıştır. (D) (Y)
5.   Coğrafi Keşiflerin ortaya çıkmasında çekici faktörlerin etkisi yoktur. (D) (Y)
6.   Coğrafi Keşifler Türk dünyasını olumsuz etkilemiştir. (D) (Y)
7.   Süveyş kanalını açan Türkler Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmıştır. (D) (Y)
8.   Sözlü iletişim her kıtada vardır. (D) (Y)
9.   Yazılı iletişim tüm kıtalarda aynı anda başlamıştır. (D) (Y)
10.   Bilgisayarlı iletişime her ülke farklı zamanlarda girmiştir. (D) (Y)
11.   Magellan Boğazı Akdeniz limanlarının önemini yitirmesine yol açmıştır. (D) (Y)
12.   Ümit Burnunun keşfi Türk dünyası için olumlu sonuçlar doğurmuştur. (D) (Y)
13.   Dünyanın en işlek deniz yoluna ABD’nin kıyısı vardır. (D) (Y)
14.   Kerç Boğazı Rusya’yı Ukrayna’ya bağlar. (D) (Y)
15.   Asya ve Afrika kıtasında demiryolu ulaşımı yoğundur. (D) (Y)
16.   Pasifik havayoluna kıyısı olan ülkelerden biri de Fransa’dır. (D) (Y)
17.   Manş tüneli İngiltere ve Fransa arasındadır.
18.   İpek yolu Kral yoluna göre daha eski bir ulaşım yoludur. (D) (Y)
19.   Kral Yolu Akdeniz limanları vasıtasıyla Mısır’a kadar uzanır. (D) (Y)
20.   Hızlı trenler demiryoluna kaybettiği önemi geri vermiştir. (D) (Y)
21.   Karayolu demir yoluna göre daha pahalıdır. (D) (Y)
22.   Dünya’daki her ülkede demir yolu ulaşımı gelişmiştir. (D) (Y)