Sosyal Bilgiler

ÇEŞİTLİ BİLGİLER => Osmanlı Devleti => Topic started by: Sosyal Bilgiler1 on Mayıs 06, 2016, 01:16:40 ÖS

Title: Humbaracı Ahmet Paşa ile ilgili
Post by: Sosyal Bilgiler1 on Mayıs 06, 2016, 01:16:40 ÖS
Humbaracı Ahmet Paşa ile ilgili neler söylenebilir ?

-      Fransız soylularından olup, asıl ismi Claude-Aleksandre Comte de Bonnevale'di.
-      1704'te  Fransa Kralı XIV. Louis ile arası açılınca,ordudan ihraç edildi.
-      Avusturya'ya giderek, Fransız olan Prens Eugene'inhizmetine girdi ve Fransa'ya karşı savaştı
-      1716'da, Osmanlılar'ın mağlup olduğu Petervaradin Muharebesi'ne katıldı
-      Prens Eugene ile anlaşamadı ve hapse atıldı.
-      Avusturya'dan kaçarak İs¬panya ve Lehistan'dan kabul görmeyince 1729'da Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı.
-      Din değiştirerek, Ahmed ismini aldı.
-       Orduda ıslahat yapılması için layiha sunan Kont de Bonnevale'i 1731'de İstanbul'a çağrılarak, Humbaracı Ocağı'nın başına getirildi
-       Humbaracıların maaş alamadıkları gerekçesi ile ayaklanmaları üzerine, 1738'de Kastamonu'ya sürüldü sonra affedildi.
-      Girişimleriyle 1736'da topçu askerlerinin eğitim iiçin Kara Mühendishanesi kuruldu.
-      1736-1739 Savaşı'nda önemli roller oynadı. Devlet ricaline sunduğu layihalarla Avrupa'daki gelişmeleri anlattı.
-      Bern ve Zürih'teki Protestanların Osmanlı Rumelisi'ne iskânı için uğraştı.
-      Hint ticaretinden imparatorluğun daha fazla pay alması için projeler üretti.