Author Topic: Türk Tarih Kurumunun Kurulması(15 Nisan 1931)  (Read 90095 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
Türk Tarih Kurumunun Kurulması(15 Nisan 1931)
« on: Ekim 20, 2008, 09:32:45 ÖS »
Türk Tarih Kurumunun Kurulması(15 Nisan 1931)
    Osmanlı devletinde yazılmış olan tarih kitapları İslam Tarihi özelliklerini taşımakta ve İslamiyet’in kabulünden önceki Türk devletlerinden bahsetmemekteydi.Bu yönüyle Osmanlı devletinde “ümmetçi tarih anlayışı” vardı.
   Atatürk Türk tarihinin İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemle sınırlandırılamayacağını ve daha önceki dönemlerde Türklerin binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu ortaya koyarak Türk tarihinin dini motiflere bağlı kalmaksızın bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.Bu amaçla 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
Türk Tarih Kurumunun Kurulması
    Atatürk çalışmalarına katılarak büyük önem verdiği Türk Tarih Kurumunun şu konuları aydınlatmasını istemiştir:
•   Türk kültürünün en eski uygarlıklardan biri olduğunun ispatlanmasını
•   Türk tarihinin bir hanedan yada din tarihiyle sınırlandırılmayıp milli tarih anlayışıyla araştırılmasını
•   Türklerin dünya medeniyetine katkılarının belirlenmesini
•   Türk yurdu hakkındaki kuşkuların giderilmesi ve yabancıların Türk yurdu üzerindeki emellerinin önlenmesini
•   Türklerin sarı ırktan olduğu ve bu nedenle her türlü gelişme ve kabiliyetten yoksun olduğu yolundaki tezlerin çürütülmesini
Türk Tarih Kurumunun Kurulması
   Atatürk tarih anlayışındaki bu değişikliklerle ümmetçi tarih anlayışı yerine “milli ve laik tarih anlayışı”nı getirmiştir.
.