Author Topic: HALK KÜLTÜRÜ DERSİ PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI  (Read 4620 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
HALK KÜLTÜRÜ DERSİ PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI
« on: Ekim 11, 2008, 10:20:47 ÖS »

PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI
Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber, iletişim olanaklarının küçülttüğü dünyamızda en önemli konu durumuna gelmiştir. Çağımızda tartışılmaz üstünlük, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullananlarındır. Bilginin kazanılmasında, kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli görev eğitim sistemimize düşmektedir.

Kalkınma planları ve millî eğitim şûralarında sıklıkla öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde öğretim programlarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu dile getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak öğretim programlarında yeni yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir. Bu nedenlerle Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylelikle etkinlik merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantısını ve bireysel farklılıklarını dikkate alan, çevresiyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.
Bu anlayış doğrultusunda Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı;
1.   Öğrencilerin bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi
öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.
2.   Öğrencileri gözlem, araştırma ve derleme yapmaya özendirir.
3.   Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlar.
4.   Millî  kimliği  merkeze  alarak  evrensel  değerlerin benimsenmesine  ve öğrencinin kendi kültürünü diğer kültürler içinde konumlandırmasına yardımcı olur.
5.   Öğrencilerin sahip oldukları kültürel zenginliği görmesini sağlar.
6.   Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar.
7.   Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme, öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
8.   Oluşturulacak öğrenci çalışma dosyalarıyla öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğrencinin değerlendirilmesine olanak sağlar.
.

Sosyal Bilgiler

HALK KÜLTÜRÜ DERSİ PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI
« on: Ekim 11, 2008, 10:20:47 ÖS »