Author Topic: TÜRK TARİHİNDE DEVLET YÖNETİMİ İSLAMİYET’TEN ÖNCE KURULAN TÜRK DEVLETLERİNDE  (Read 3233 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921

TÜRK TARİHİNDE DEVLET YÖNETİMİ
İSLAMİYET’TEN ÖNCE KURULAN TÜRK DEVLETLERİNDE
Büyük Hun Devleti (MÖ 209 – MS220 )
Köktürk Devleti (552 – 658)
Kutluk Devleti (682 – 745)
Uygur Devleti (745 – 840)
   Hükümdar “kut” denilen tanrı tarafından verilmiş yönetme yetkisine sahiptir. (Teokratik özellik)

   Hükümdarlık babadan oğula geçmektedir. Bu sisteme “saltanat” adı verilir.
(Monarşik özellik)

   Devlet işleri “kurultay” denilen mecliste görüşülürdü.
   Kurultay üyeleri boy beylerinden oluşmaktadır.
   Kurultay danışma meclisi niteliğindedir.  Çünkü son söz hükümdara aittir..

Sosyal Bilgiler