Author Topic: Demokrasinin Temel İlkeleri kısaca maddeler halinde  (Read 15125 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Uzman Öğretmen
  • *****
  • Posts: 273
Demokrasinin Temel İlkeleri kısaca maddeler halinde
« on: Şubat 07, 2017, 09:36:15 ÖS »

Demokrasinin Temel İlkeleri:
   1- Milli Egemenlik: Demokrasilerde egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanır.
   2- Özgürlük: İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haktır. Özgürlük, bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesidir.
   3- Eşitlik: Tüm insanlar kanunlar önünde eşittir. Yasalar din, inanç, cinsiyet ayrımı olmadan herkes için aynı uygulanır.
   4- Çoğulculuk: Demokrasilerde farklı görüşlerin, farklı siyasi partiler ile temsil edilmesine çoğulculuk denir. Çok partili siyasal düzenle çoğulculuk uygulanmaktadır.
   5- İnsan Haklarına Saygı: Demokratik yönetimler insan haklarına saygılıdır. Temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.
   6- Katılımcılık: Yurttaşlar ülke yönetimine farklı yollarla katılır, yönetim kararlarında etkili olmak için sivil toplum kuruluşları kurarlar.
mustafa karakuş
Sosyal Bilgiler

Demokrasinin Temel İlkeleri kısaca maddeler halinde
« on: Şubat 07, 2017, 09:36:15 ÖS »