Author Topic: Sümerler  (Read 165 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Uzman Öğretmen
  • *****
  • Posts: 340
  • Rep +1/-0
Sümerler
« on: Mart 11, 2020, 02:23:51 ÖS »
Sümerler
•   Site adı verilen şehir devletlerinde yaşamışlar. Önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş ve Lagaş’tır.
•   Ülkeyi Patesi (Ensi)  adı verilen rahip krallar yönetirdi.
•   Halk hürler ve köleler olarak ikiye ayrılmıştır.
•   Sümerler M.Ö 3200’de  çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli bir katkı sağladılar. Yazının icadı tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.
•   İnsanlığa kazandırdıkları en önemli buluşlardan biri de tekerlektir.
•   Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynaklarıdır.
•   Anadolu uygarlıklarında olduğu gibi çok tanrılı din anlayışı vardır.
•   Sümerler, ziggurat denen tapınaklar inşa etmişler. Bu tapınakları ibadet dışında; depo, okul ve rasathane olarak da kullandılar.
•   Astronomi ve geometri alanında çalışmalar yapmışlar. Bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu hesapladılar.
•   Ay yılı esasına dayanarak takvimi hazırlamışlar. Bir yıl 360 gün olarak hesaplamışlar. Güneş saatini bulmuşlar.
•   Dünyada bilinen ilk yazılı kanunları Lagaş kralı Urganika yapmıştır.
•   Sulama sistemleri yapmışlardır.
•   Savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlar.
Not: Sümerlerin gözlemevi (rasathane) kurmaları gökyüzünü incelemeleri Ay takvimini yapmaları Astronomi ile uğraştıklarının kanıtıdır.

Yazının Kullanılmasıyla;
•   Tarih ve tarih çağları başlamıştır.
•   Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır.
•   Eğitim- öğretim faaliyetleri hızlanmıştır.

Tekerleğin Bulunmasıyla;
•   Ulaşım ve yük taşımacılığı kolaylaştı.
•   Şehirler ve ülkeler arası yolculuk kolaylaştı.
•   Şehirler ve ülkeler arası ticaret kolaylaştı.