Author Topic: 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum Değerlendirmesi  (Read 10735 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum Değerlendirmesi
« on: Eylül 20, 2011, 07:16:47 ÖS »

Adı – Soyadı: ………………………………………………………                  Sınıf ve No’su: ………/ …………
                
1) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. (8Puan)
(   ) Herkesin duygu ve düşünceleri birbirine benzer.
(   ) Demokrasi hoşgörü rejimidir.                                           
(   ) Kronolojik sıra, olayların zaman sırasına göre dizilmesidir.
(   ) Bir olay karşısında her bireyin tepkileri aynıdır.
(   ) Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de planlı olmasıdır.
(   ) Ehliyet ve Pasaport resmi kimlik belgesi olarak kullanılır.
(   ) Her bireyde farklı olan göz rengi, boy, kilo, parmak izi fiziksel özelliklerdir.
(   ) Başkalarının duygu ve düşüncelerine  saygılı olmalıyız

2 )Aşağıda verilen altı çizili sözcükleri ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz. (6x2=12 Puan)


a-) İnsanların kendine özgü özelliklerine …………………………………………………… denir.
b-) Nüfus cüzdanın rengi kızlar için ……………………… erkekler için …………………… dir.
c-) Hayatımızdaki önemli olayların tarih sırasına göre yazılmasına …………………………… denir.
d-) Başkalarının ………………………….. ve ………………………..…… saygı göstermeliyiz.
e-) Kilomuz boyumuz, tenimiz, saçımız gibi dışarıdan görünen özelliklerimize ……………………… denir.
f-) Her devletin yeni doğan  vatandaşına verdiği belge ……………………………………………… dır.
3-Bir nüfus cüzdanında kişiye ait hangi bilgiler vardır? 10 tanesini yaz.(10 puan)

a-………………………… b-……………………….. c-…………..……………  d-…………………..…….. e-…………………………
f-………………………... g-……………….………… h-……………………….. ı-………………….………. i-………………………... 
                                                                                               
4-Karışık olarak verilen tarih ve olayların kronolojik sıralamasını yap.(10 puan)

  10.11.1938 Atatürk’ün Ölümü

  19.05.1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı

  27.12.1919 Atatürk’ün Ankara’ya gidişi

  29.10.1923 Cumhuriyetin ilanı

  23.04.1920  TBMM’nin açılışı

  19.05.1881  Atatürk’ün doğumu


5) Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında bulunmaz?
a-)  dedemiz                           b-)  annemiz               c-)  amcamız            d-) öğretmenimiz
6) Aşağıdakilerden hangisi sosyal özelliklerimizdendir?                         
a-)  yaşımız            b-)  babamızın adı           c-) göz rengimiz           d-) oynadığımız oyunlar
7-) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir?   
a-) sevinmek                b-)  üzülmek                   c-) sinirlilik                 d-) saç rengi 
8)  Kendisinden farklı bir takımı tuttuğu için arkadaşına kaba davranan bir öğrenci    için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?                                                                                                                     
a-) hoşgörüsüz                b-)  sabırlı                  c-) saygılı                 d-)  anlayışlı


9) Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılmaz?                     
a-) öğrenci pasosu             b-)  pasaport             c-) nüfus cüzdanı             d-) ehliyet     
10) Aşağıdaki davranışlardan hangisi hoşgörülü bir insanın davranışı olamaz? 
A)   Pikniğe elma getirmeyi unutan Esra’ya ,  Ahmet’in, meyvelerinden bir kısmını vermesi.
B)   Sınıftaki bir tartışmada arkadaşlarının Enver’in sözünü kesmeden dinlemeleri
C)   Yardıma ihtiyacı olan Serhat’ı ,Rıdvan’ın görmezlikten gelmesi
D)   Yaralanan İsmet’e ilk müdahaleyi yapan Emre’nin  önemli bir şey yapmadığını söylemesi.
11.) Atatürk’ün olayları iyi değerlendirerek,sonuçları önceden tahmin etmesi aşağıdaki özelliklerden hangisi ile çok ilgilidir? 
A) çalışkan olması            B) barışçı olması             C) vatanseverliği          D) ileri görüşlülüğü
12.)Aşağıdaki duygulardan hangisi doğru bir davranış değildir?
A)   Heyecan                      B) cimrilik               C) hoşgörü                 D) sevinç
13.)Aşağıdakilerden hangisi bireyin sonradan kazandığı bir özelliğidir?
    A) ten rengi                   B) parmak izi                    C) göz rengi                        D) eğitim
14.) Bir insanın kimliğine bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? 
A)   Babasının kim olduğuna                   B) Bu kimliği nereden verildiğine
B)   En çok hangi sporları sevdiğine       D) Kimliğin kaçıncı sırada olduğuna
15-) Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz? 
A)   Doğum yeri           B) okulu               C) ana adı              D) verildiği tarih
16) ‘’ I.Uzun boylu olmak   II. şişman olmak   III. Sarı saçlı olmak    IV. Güler yüzlü olmak’’  gibi özelliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
  A) I                             B) II                            C) III                                         D) IV
17) Babası Talha’ya sürpriz yapmıştı. Çok beğendiği bisikleti almıştı.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Talha’nın yaşadığı duygular arasında olamaz?
A) sevinç                  B) mutluluk                       C) şaşırma                        D) üzüntü
18) Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin kimliğini doğrulamaya yetmez? 
A) ehliyet                           B) nüfus cüzdanı                          C) pasaport                  D)  aşı kartı
19)Nüfus cüzdanında yer alan aşağıdaki bilgilerden hangisi kişiye aitliğin kesin göstergesidir? 
A) ad  soyad                       B) T C kimlik no                      C) doğum yeri                  D) verildiği yer
20)Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biri değildir? 
A) sevinç                            B)   kıskançlık                    C) sevgi                       D) mutluluk
21) Herkese özel çok önemli bir kimlik belgesi sayılan  fiziksel özellik aşağıdakilerden  hangisidir? 
a-) ten rengi                          b-) kilo                         c-) parmak izi                        d-) ses tonu                   
22) Mevlana’ya ait “Ayıpsız dost arayan,dostsuz kalır” sözü aşağıdakilerden hangisi ile en iyi şekilde ifade edilmiştir? 
a-) Dostlarımın hata yapmasını kabul edemem. b-) Dostlarımızı hataları ile kabul etmeliyiz.
c-) Dostlar hiç hata yapmaz.                               d-) Hata yapan dostlarımızı hemen cezalandırmalıyız.
23-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına kronoloji denir.     B)Nüfus cüzdanında kan grubumuz yer almaz.
C)Soyumuzu gösteren çizelgeye soy ağacı denir.                          D)Saçlarımın kıvırcık olması fiziksel özelliktir.

24-   I-2005 yılında birinci sınıfa başladım
        II-2008 yılında 4.sınıfta okuyorum
       III-1999 yılında doğdum.
       IV- 2004 yılında ana okuluna gittim.
   Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya konulmuş hali hangi seçenekte verilmiştir? 
    A)I-II-III-IV            B)IV-III-II-I              C) III-IV-I-II                 D) III-IV-II-I.

Sosyal Bilgiler

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum Değerlendirmesi
« on: Eylül 20, 2011, 07:16:47 ÖS »