Author Topic: Yavuz Sultan Selim Devri gelişmeleri  (Read 995 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Yavuz Sultan Selim Devri gelişmeleri
« on: Aralık 05, 2016, 10:01:40 ÖS »
Yavuz Sultan Selim ya da I. Selim Devri gelişmeleri ( 1512-1520 )

•   En büyük amacı Türk-İslam siyasi birliğini sağlamak olan Yavuz Sultan Selim 8 yılık padişahlığı süresince daha çok “Doğu ve Güney” yönünde fetihlerde bulunmuştur.

•   İran-Safevi devleti hükümdarı Şah İsmail’in

   Yavuz Sultan Selim’e padişah olunca tebrik için elçi göndermemesi
   Osmanlı toprakları olan Anadolu’da isyanlar çıkartmaya başlaması
   Doğu Anadolu’da Osmanlı güvenliğini bozmaya çalışması
•   gibi faaliyetler içine girmesi Osmanlı-Safevi ( İran ) devletleri arasında 1514 Çaldıran Savaşı’na sebep olmuştur.Osmanlı devletinin üstünlüğü ile sona eren Çaldıran Zaferi sonucunda;  Doğu Anadolu'daki aşiret ve beylikler, Osmanlı'ya bağlılıklarını bildirdiler.

•   1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadir beyliğinin Osmanlı topraklarına katılmasıyla “Anadolu Türk Siyasi Birliği” tam ve kesin olarak sağlandı.

•   Suriye Filistin, Mısır ve Kutsal topraklarda ( Mekke-Medine ) hüküm süren Memluk devletinin 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye Savaşlarıyla yenilmesiyle;

   Suriye, Filistin, Hicaz ( Mekke-Medine ) ve Mısır Osmanlı toprağı oldu.
   Mısır’daki zenginliklerin ele geçirilmesi ile Osmanlı hazinesi oldukça zenginleşti.
   Hindistan üzerinden gelen ve Mısır ile Suriye sahillerinde son bulan “Baharat Yolu” Osmanlı devletinin kontrolüne geçti.
   İslam devletinin dini lideri anlamına gelen ve Hz Peygamberin vekili olan “Halifelik” Osmanlı devletine geçti.
   Venedikliler, Memluk devletine ödediği vergiyi Osmanlılara ödemeye başladılar.
mehmet Özküz


.