Author Topic: Gazneliler ve Karahanlılar Özellikleri  (Read 5671 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Gazneliler ve Karahanlılar Özellikleri
« on: Aralık 09, 2016, 06:57:35 ÖS »

KARAHANLILAR (840-1212)
    Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kuruldular. (840)
    İlk müslüman Türk devletidir.
    Satuk Buğra Han'ın İslamiyet'i kabulü ile Müslüman Türk devleti haline geldiler.
    Karahanlılar Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmişlerdir.
    Karahanlıların İpek Yolu üzerinde tüccarları konaklaması için yaptıkları kervansaraylar ticaretin gelişmesini sağlamıştır.


Karahanlılar Döneminde Önemli Eserler Ve Özellikleri
ESER ADI   YAZARI   ÖZELLİKLERİ
Divan-ı Lügat-it Türk
(Türk Dilleri Sözlüğü)   KAŞGARLI MAHMUT   --- Türk dilinin zenginliği ve güzelliğini göstermek
--- Araplara Türkçe'yi öğretmek
--- Arapçanın Türkçeden üstün olmadığını belirtmek için yazılmıştır.
Kutadgu Bilig
 (Mutluluk veren bilgi)   YUSUF HAS HACİP   --- İnsanlara mutlu olmanın yolunu göstermek
--- Hükümdarlara devlet yönetimi ile ilgili bilgi vermek
Divanı Hikmet   AHMET YESEVİ   --- İslamiyet'i Türklere öğretmek

GAZNELİLER (963-1187)
    Alptekin tarafından Gazne’de  kuruldu.
    Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut dönemidir.
    Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek İslam'ı yayrmış ve Hindistan'ın zenginliğini ülkesine getirmiştir.
    Gazneli Mahmut Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdardır.
    1040 yılında Selçuklular ve Gazneliler arasında yapılan Dandanakan Savaşı ile Gazneliler dağılmaya başlamıştır.
    Biruni, Firdevsi gibi şairleri Sultan Mahmut Sarayı'nda toplamıştır.

   BİRUNİ: Fizik, astronomi, tıp, eczacılık ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Gazneli Mahmut Biruni için “sarayının en değerli hazinesi” demiştir. “El Hind” adlı eseri yazmıştır.
Mustafa Karakuş.

Sosyal Bilgiler

Gazneliler ve Karahanlılar Özellikleri
« on: Aralık 09, 2016, 06:57:35 ÖS »