Author Topic: Sümerliler Hakkında Bilgi  (Read 4681 times)


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1088

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1130

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1179

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1195

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1214

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1225

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1299

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1310

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1386

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1485

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1510

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1547

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1578

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sosorg/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1589

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Sümerliler Hakkında Bilgi
« on: Ocak 17, 2016, 08:04:55 ÖS »

Site denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Rahip
krallar tarafında yönetiliyorlardı. Sümerler, M.Ö. 3500-M.Ö.
2000yılları arasında Mezopotamya’da yaşamışlardır.
 Devlet kentlerden oluşmuştu ve her kent surlarla çevrili idi.
M.Ö. 3000-2500 yıllarında yüksek ruhbanlardan oluşan egemen
sınıfları dinsel yapıya sahip kent devletlerinin yöneticileri olarak
ortaya çıktılar. Bu kral- rahipler dinsel ve siyasal işleri
yürütürlerdi. Bir kentin başrahibi aynı zamanda o kentin
başkanıydı. Kendisinden sonra kurulan bütün medeniyetleri
etkilemişlerdir. Her alanda ilkler bu uygarlığa aittir. O dönemin
bilim alanında en ileride olan uygarlıklarıdır. Gök cisimlerini ve
yıldızlarını araştırmışlar, geometri ve matematik biliminin
doğmasına neden olmuşlardır.
 Ziggurat denilen çok katlı tapınakları vardır. Bu tapı-
naklardan birçok işte yararlanıyorlardı. Alt katlarda çiftçilerin
tarım ürünlerini depoladığı ambar, tapınak devlet yönetim
merkezi ve üst katlar bilim ve uzayı inceleme merkezi olarak
kullanıyorlardı.
 Güçlü bir askeri sistemleri vardı çünkü zengin olmalarından
dolayı sürekli saldırıya uğruyorlardı.
 Topraktan yapılmış evleri vardır. Topraklardan yapılma
nedeni ise taşın fazla bulunmamasıdır. Çanak- çömlek yapmayı
ve madenleri işlemeyi biliyorlardı.
Yerleştikleri kesimlerde muazzam bir sulama sistemi, kanallar
ve barajlar kurup, sulamaya dayanan bir tarım sistemi
geliştirmişlerdir. Tekerleği icat eden Sümerler tarlaları,
öküzlerin çektiği sabanlarla sürmüşlerdir.
 60 sayıdan oluşan bir sayı sistemi kullanan Sümerler, bu sayı
sistemini bütün zaman ve mekân hesaplarında kullanmaktaydı-
lar. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesaplayarak gece ve gündüzü
12’şer saate bölmüşlerdir. Bir yılı 12 ay olarak hesaplamışlardır.
(Ay yılı takviminin temellerini atmışlardır.) Ay ve Güneş
tutulmasını hesaplamışlardır. Aritmetik ve geometrinin temellerini
atmışlar. Dört işlemi kullanmışlar, daireyi 360 dereceye
bölmüşlerdir.
M.Ö. 2500 yıllarında ilk yazıyı bulan Sümerler yazıları şekiller
üzerine kurulu yani her varlık ve olay için bir şekil
kullanmışlardır.
Çivi yazısı işaretleri geçmişteki bir resim yazısına dayanır. Bu
durum insanlığın tarihi çağlara geçmesine sebep olmuştur.
♦ İlk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urgakina tarafından
yapılmıştır


.

Sosyal Bilgiler

Sümerliler Hakkında Bilgi
« on: Ocak 17, 2016, 08:04:55 ÖS »