Author Topic: Sosyal Bilgiler Uzaktan Eğitim Sene Sonu Zümre Toplantısı Tutanağı  (Read 3399 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Uzman Öğretmen
  • *****
  • Posts: 341
  • Rep +1/-0
 UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRME RAPORU
Okul Öncesi,
    Anasınıfı öğretmenleri, kendi sınıf öğrencileri için EBA girişlerinin sağlanması için bilgi akışının ve yönlendirmelerinin yapılmasında sınıf Whats  App guruplarında çalışmalar yapıldı.
     EBA giriş gün ve saatlerinin kısıtlanmasıyla katılım azaldı. TRT üzerinden 10 dk. sanat etkinliği çalışmalarının yeterli olmadığı görüldü. Yapılan etkinliklerle ilgili fotoğraf ve slaytlar istendi. Velilerle sürekli irtibat halinde olunduysa da yeterli katılım gerçekleştirilemedi. Okul öncesi eğitim için yeterli verimlilikte geçirilemedi.
1.Sınıflar,
     Uzaktan eğitim sürecinde MEB ve TRT iş birliği ile hazır hale getirilen EBA frekans/kanal bilgileri,Eba’ya giriş ve kullanımına ait bilgiler sınıf Whats App guruplarında paylaşıldı.
      Bulunulan bölge ve ekonomik sebeplerden dolayı internet üzerinden EBA’ya giriş yeterince yapılamadı fakat TRT kanallarıyla Eba yayınları takip edilebildi.
     Yeterli katılımın sağlanması konusunda sürekli velilerle iletişime geçildi. EBA’ya girişlerde zorlanıldığı için Whats App  guruplarından sürekli takviye edici çalışmalar yapıldı
  Alternatif kaynaklardan(ücretsiz eğitici yayınlardan) da takviye çalışmalarla destek olunmaya çalışıldı.
Çocukların ve velilerin eksik kaldığı durumlarda telefon ve sosyal medya yoluyla yardımcı olunuldu.
2. Sınıflar,
    Öğrenci ve veliler ile sürekli iletişim halinde bulunularak moral ve motivasyonuları yüksek tutulmaya çalışıldı. EBA TV frekans ve eba girişi,kullanımı konusunda bilgiler paylaşıldı.
     EBA TVuzaktan eğitim proğramına uygun olarak Whats App guruplarından günlük çalışma etkinlikleri gönderildi. Gönderilen çalışmalar değerlendirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl kutlama etkinlikleri   içerisinde  MEB kapsamında ‘’Bayrak As’’ etkinliğine öğrenci katılımı ve motivasyonu paylaşımları yapıldı.
     Whats App gurubu yoluyla deftere yazarak çalışabilecekleri çalışmalar gönderildi. Evde yapılan etkinliklerle ilgili fotoğraf ve videolar guruplardan gönderildi.
      Türkçe ders kitabı okuma ve etkinlikleri haftalık olarak işlenmesi sağlandı. Dinleme metinleri MP3 formatında guruplardan velilere ulaştırıldı.
     Okuma alışkanlığı sağlamak ve devamlılığı için öykü kitapları önerilerinde bulunuldu.
3. Sınıflar,
     Uzaktan eğitim sürecinde EBA şifreleri ve nasıl giriş yapacakları noktasında gerektiğinde telefon ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Velilerin büyük çoğunluğunda bilgisayar ve internet olmadığı için uzaktan eğitimi EBA TV den takip etmeleri sağlanmıştır.
  Whats App gurupları üzerinden faydalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alış verişi yapılmış sürekli iletişim kurulmuştur.http://www.eba.gov.tr/ gibi bakanlığın internet adresleri üzerinden çalışmalar gönderilmiştir.
      Türkiye’nin tüm GSM operatörlerinden’’Türkiye’nin eğitim içeriklerine erişim desteği işbirliği protokolü’’ kapsamında EBAiçeriklerine ücretsiz erişim sağlayabileceklerine dair bilgiler ile kampanyalardan yararlanabilmek için yapılması gerekenler 3. Sınıf velilerine bildirilmiştir. EBA TVden yayınlanan ‘’Bizden’’ adlı veli kuşağında faydalı bilgilerin sunulduğu Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’un velilere açıklamalarda bulunacağı bilgisi paylaşıldı.
     Her gün TRT kanalından ve EBA da yayınlanan derslerle ilgili ders kitapları ve EBA üzerinden ödevlendirmeler yapılmış ve Whats App üzerinden soru-cevap, konu anlatımlı çalışmalar gönderilmiştir.
     Uzaktan eğitim sürecinde tüm Türkiye eş zamanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine öğrencilerimiz aileleri ile birlikte katılmış ve görsel, video ve slaytlar paylaşılmıştır.
        Uzaktan eğitim sürecinde Okul idaresi tarafından hazırlanan ders programı çerçevesinde canlı dersler yapılmıştır.
     Karşılaşılan güçlükler; öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun ev interneti olmadığı için velilerine ait cep telefonlarından Eba’ya bağlanmaya çalıştıklarında Eba iletiş ağından yararlanma da bazen yetersiz kalınmıştır. Velilerin büyük çoğunluğunda tablet veya bilgisayar olmadığından canlı ders bağlantısına katılımın çok düşük olduğu görülmüştür. Bağlanabilen öğrencilerle iletişimde yaşanan aksaklıklardan ötürü bazen görüntü bazen ses iletişimi sağlanamamıştır.
4. Sınıflar,
     Tüm öğrencilerin EBA TV ‘de yayınlanan dersleri takip ettikleri konusunda, gerek fotoğraf ve gerekse anlık telefon aramaları ile bilgi alınmış,velilerle sıklıkla süreci takip konusunda teşvik edilmişlerdir. EBA üzerinden Mihver derslerde konu anlatımları, tarama testleri gönderilmiştir.
    Bu süreçte okul idaresi tarafından atanan   canlı derslerden sadece bir tanesi teknik  ulaşım zorluğu sebebiyle yapılmamış geri kalan dersler planlandığı gibi işlenilmiştir.  Derslere en yoğun katılımın olduğu gün bile 4-5 öğrenci iştirak etmiştir. Teknolojiye erişim düzeyi düşük, sosyo-ekonomik açıdan istenilen düzeyin altındaki mahallelerden birinde bulunan bir okulda bulunduğumuz için teknolojik imkanlardan   istenilen düzeyde yararlanılamamıştır. Velilerin mevcut cihazları önerilen uygulamaları kaldırmadığı ya da yabancı dil sıkıntısı sebebiyle belli uygulamaları açmakta zorlandıkları tespit edilmiştir. Kahoot,teams,zoom,quizlet gibi uygulamalardan verim elde edilememiştir.
    Sınıf için oluşturulan Whats App aktif olarak kullanılmış PDF formatında çalışmalarla  dersler pekiştirilmiş, konu anlatım videoları yollanmış, ders kitaplarının takibi sağlanmış düzenli olarak geri dönütler alınmıştır. Ağırlıklı olarak erkek velilerimizde akıllı telefon bulunduğundan akşam saatlerinde iletişim yoğunlaşmıştır.
   
Özel Eğitim Sınıfları,
     Uzaktan Eğitim sürecinde zümre öğretmenleri arasında sürekli işbirliği yapıldı. EBA, EBA TV   veya diğer medya iletişim araçlarından öğrencilerle iletişim halinde, birlikte hareket edildi. EBA şifre alımı, giriş ve etkinliklerle ilgili bilgilendirme çalışmaları sınıf gurupları üzerinden sağlanmıştır. Daha sonra EBA platformu üzerinden devam edildi.
     İlk zamanlarda özel eğitim öğrencilerine yönelik ders ve programlarının  olmaması  ,  bu öğrencilerin yararlanamamasına sebep oldu. Daha sonra onlar içinde ders içeriklerinin hazırlanıp yayınlanması öğrencilerin takibini kolaylaştırdı.
     Eba içeriklerine ücretsiz erişimi sağlayabileceklerine dair bilgiler velilerle paylaşılmıştır.
    Veli ve öğrencilerle her daim iletişim içerisinde olarak kişisel eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları, okul idaresinin iletişim guruplarında paylaşılmasını istediği tüm bilgilendirmeler zamanında yapılmıştır. Ayrıca MEB özel eğitim öğrencileri için düzenlenen ‘’içimdeki hazine’’ programı Geogle Play Store tarafından yüklenerek takip ve bilgilendirme yapılmıştır.
    EBA üzerinden yapılan çalışmalara öğrencilerin katılımının sağlanması yanında hiç katılmayan öğrenciler olduğu görülmesi üzerine veli ile iletişime geçilerek sorun çözülmüştür. Bazı velilerin de yeteri kadar ilgi göstermemeleri de bu süreci aksatmıştır. Ayrıca velilerin teknolojiye erişimde sorunlar yaşaması da süreci olumsuz etkilemiştir.

     Yine bu süreçte Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu ’’Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler’’ adlı kitapçığımız her hafta velilerimize sanal ortamda gönderilmiştir.
İngilizce Dersinde,
   Covid-19 ile ilgili videolar, broşürler temin edilerek dijital ortamda öğrenci ve veli bilgilendirmeleri yapıldı.
    Eba bilgilendirmeleri, etkinlikleri ve çalışma raporları aracılıyla takibi sağlandı. Okul idaresi tarafından açılan canlı dersler velilerin teknolojik alt yapı yetersizliğinden dolayı katılım yeterli olmasa da yapıldı. Haftalık düzenli çalışmalar gönderilerek takviyeler yapıldı. Süreç verimli geçirilmeye gayret edildi.
 Rehberlik Biriminin Yaptığı Çalışmalar,
1.   Çocukların korku ve tedirginliğini azaltmak olarak sağlık bakanlığının yayınladığı broşürün veli wattsap gruplarında paylaşılması için sınıf öğretmenlerine ulaştırılması ve okul web sitesinde paylaşılması.
2.   Covit 19 sürecinde çocuğunuzun sağlığını önemseyin olarak sağlık bakanlığının yayınlanmış olduğu önerilere ait broşürün veli wattsap gruplarında paylaşılması için sınıf öğretmenlerine ulaştırılması ve okul web sitesinde paylaşılması.
3.   Çocukların korku ve tedirginliğini azaltmak olarak sağlık bakanlığının yayınladığı velilerin iletişim süreçlerini bu dönemdeki bilgilendirme şekillerini açıklayan broşürün veli wattsap gruplarında paylaşılması için sınıf öğretmenlerine ulaştırılması ve okul web sitesinde paylaşılması.
4.   Çocukların korku ve tedirginliğini azaltmak olarak sağlık bakanlığının yayınladığı velilerin evde çocuklar ile birlikte yapabilecekleri çalışmaların belirtildiği broşürün veli wattsap gruplarında paylaşılması için sınıf öğretmenlerine ulaştırılması ve okul web sitesinde paylaşılması.
5.   Çocukların korku ve tedirginliğini azaltmak olarak sağlık bakanlığının yayınladığı velilerin çocukların duygularını ifade etmelerine destek olabileceklerine ilişkin bilgi veren broşürün veli wattsap gruplarında paylaşılması için sınıf öğretmenlerine ulaştırılması ve okul web sitesinde paylaşılması.
6.   Çocukların korku ve tedirginliğini azaltmak olarak sağlık bakanlığının yayınladığı velilerin model olmaya yönelik stratejiler ve ortamın düzenlenmesine yönelik önerileri broşürün veli wattsap gruplarında paylaşılması için sınıf öğretmenlerine ulaştırılması ve okul web sitesinde paylaşılması.
7.   Çocukların korku ve tedirginliğini azaltmak olarak sağlık bakanlığının yayınladığı velilerin stresten çocukları uzaktutabilmeleri için gündelik yaşamda dikkat etmeleri gereken söz dizinlerinin kullanımına ilişkin uyarı niteliğindeki broşürün veli wattsap gruplarında paylaşılması için sınıf öğretmenlerine ulaştırılması ve okul web sitesinde paylaşılması.
8.   Sınıf öğretmenlerinin rehberlik servisine bildirdikleri öğrencilerle ve velileri ile telefon görüşmeleri yapılmış ve ihtiyaç duyulan konularda paylaşımda bulunulmuştur.
9.    Uzaktan eğitim kapsamına girmeden önce takibini yaptığımız öğrencilerle ve velileri ile telefon      görüşmeleri yapılmış ve yarım kalan danışma süreci tamamlanmıştır.