2022 Yurtdisi Ogretmenlik Sinavi Soru ve Cevaplari
2022 Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı Soru ve Cevapları

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

1.Farklılaştırılmış Öğretimin Kuramsal Temelleri: Piaget: Bilişsel gelişim kavramı: Çocuk dünya üzerinde hareket ederek ve dünyaya ilişkin yaptığı kavramsallaşmaları birbirine bağlayarak öğrenir. Vygotsky: Yakınsal Gelişim Alanı: Çocuğun bağımsız çalışma yoluyla yapabildiği gerçek gelişim seviyesi ile bir yetişkin veya akranlarıyla işbirliği içindeyken yapabileceği potansiyel gelişim seviyesi arasındaki mesafe olarak açıklanır.

Vygotsky’ın Sosyal Gelişim Yapılandırmacı öğrenme teorisinin iljkeleri
➢ Öğretmenden Öğrenciye-öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı öğrenmeyi teşvik eder.
➢ Öğrenme sürecinden bireyin kendisinden daha bilgili birisine ihtiyacı vardır. (öğretmen, koç vb.)
➢ Öğrenciler kendisinin ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri bir görev üzerinde çalıştıklarında daha etkili öğrenirler. Gardner: Çoklu Zeka Kuramı: Her Öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunmaktadır. Öğrenciler bu güçlü tarafları kullanırken daha kolay öğrenirler. Zeka çeşitlerinden yanlızca birine odaklanmak zeka alanına sahip olmayan öğrenciler için fırsatları en aza indirebilir.

Bloom’un toksonomisi (aşamalı):

❖ Hatırlama
❖ Kavrama
❖ Uygulama
❖ Analiz
❖ Sentez
❖ Değerlendirme

Neden Farklılaştırılmış Eğitim?

Tomlinson: Farklılaştırılmış Öğretimi Hazır bulunuşluluk düzeyleri, ilgi alanları ve Öğrenme profillerindeki farklılıklara odaklanıldığında öğrencilerin en iyi öğrendiği öncülüne dayanan bir öğretim felsefesi olarak tanımlar. Sosyal ve işbirlikçi bir süreç. Sınıfta olanların sorumluluğu önce öğretmen sonra öğrenciye yüklenir.
Not: Farklılaşmanın amacı, tüm öğrencileri seviyelerinin en önemli seviyesine çıkarmaktır.
Farklılaşmanın uzun vadeli hedefi ise yaşam boyu öğrenmeyi etkinleştirmektir.

Bireysel Farklılıkların Üç alanı:
➢ Hazır Bulunuşluluk: Öğrencinin belirli bir öğrenme alanıyla ilgili mevcut bilgi, anlayış ve beceri düzeyini ifade eder.
➢ İlgi: Bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü konuya odaklanmasına neden olan duyguyu ifade der.
➢ Öğrenme Profilleri: Bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilidir. Zeka tercihleri, cinsiyet, kültür veya öğrenme stilleri gibi

Farklılaştırılmış öğretimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
1- İstasyon: İstasyonlar aynı ortamdadır. Farklı konular farklı istasyonlarda yer alır. Öğrenciler kendi tercihlerine göre istasyonlarda yer alabilirler.
2- Merkezler: İstasyonlar gibi aynı ortamdadırlar. Fakat merkezlerde aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu istasyonlardan ayrılan yönüdür.
3- Öğrenme Ajandaları: Her Öğrenci için farklı görevler verilir. Her öğrencinin ajandası vardır. Bu stratejinin amacı derse destek olmaktır.
4- Karmaşık Öğretim: Bir Grup uygulamasıdır. Farklı özelliklere sahip
çocuklarla oluşturulur. Her öğrencinin farklı yönleriyle katkı sunması hedeflenir.
5- Yörünge Çalışmaları: Proje yönteminin bireysel uygulanan şeklidir. Yörünge ismi hazırlanan projelerin işlenen konunun yörüngesi etrafında seçilmesinden gelir. Yörünge = proje diyebiliriz. Öğrenci kendi projesini kendi seçer 3-6 haftalık sürede tamamlar. Amaç derse destek olmaktır.
6- Giriş Noktaları: Üst Bilişssel öğrenme kuramlarına dayanır. Öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkanı sunulur. Çoklu zeka alanlarına göre giriş noktaları belirlenir.
7- Öğrenme sözleşmesi: Öğretmen ve öğrenci arasındaki anlaşmadır. Amaç öğrencilerin bağımsız çalışma alışkanlığı kazanması ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamaktır.
8- Katlı Öğretim: Bireysel farklılıklara göre öğrenme süreci oluşturmaktır. Örnek Düşük, orta, yüksek ön öğrenmesi olan öğrencilere göre konun kademelendirilmesidir. Farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip öğrencilerin aynı konu üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluluk düzeyinde çalışmasını sağlar.

Milli Egitim Bakanligi Logo.svg

Farklılaştırılmış Öğretimde Değerlendirme teknikleri:

Değerlendirme süreci

1.Öğretimin Başında
2.Öğretim sırasında
3.Öğretim sonunda yapılır.

➢ Öğretim Öncesinde Kullanılan Teknikler
1.Köşe Kapmaca: Öğrencilerin ders konusunahazır bulunuşluluk düzeylerini ölçmek içinyapılıyor diyebiliriz. Sınıf köşelerine“neredeyse hiç, bazen, sıklıkla ve kesinlikleifadelerinin yazılı olduğu yazılar asılır.Öğrenci kendi seviyesine göre köşesinegider.
2.Kutu Yapma: Öğrenci iç içe iki kutu çizer.Dıştaki kutuya ne biliyorum, içteki kuttuyane bilmeliyim yazar ve soruları cevaplar.
3.Evet-hayır kartları: kartın bir yüzüne evetdiğer yüzüne hayır yazılır. Öğrencileröğretmenin sorularına kartlarının uygun olanyüzünü göstererek cevaplandırır.

➢ Öğretim sırasında kullanılan teknikler
1.Parmakla işaretleme: Başparmakkullanılarak öğrenmenin neaşamada olduğu belirlenir.
çok şey biliyorum Biraz bilgim var Çok az bilgim var
2.Yumruk yapma: Parmak sayısına göreöğrenme düzeyi tespit edilir.
5 Parmak : Birisine açıklayacak kadar çok biliyorum
4 Parmak : Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum
3 Parmak : Biraz yardıma ihtiyacım var
2 Parmak : Daha fazla pratiğe ihtiyacım var
1 Parmak : Henüz öğrenmenin başındayım.
3.Gerçekle Yüzleşme: Öğrenciler bilgidüzeylerini duyguyla cevaplar. Öğrencilere üç Kart dağıtılır mutlu, sakin ve üzgün ifadeleri kartlara çizilir. Sorulan sorulara göre kartlar kaldırılır. Böylece hem bilgi seviyeleri hem de duyguları ölçülmüş olur.
3

➢ Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme teknikleri
1.Sarmal Oluşturma: Öğrencilere konu ileilgili sorular sorulur. Cevaplar kâğıda yazılır. Bir daire oluşturarak sıra ile öğrenciler cevaplarını okur.
2.Simit Tekniği: Öğretmen tahtaya birsimit çizer (iç içe geçmiş 2 daire) dış tarafına öğreniyorum iç tarafına biliyorum yazılır. Gelen cevaplara göre eşleştirme yapılır.
3.Konuşma halkası: Bir Grup çalışmasıdır.Öğrenciler A B C şeklinde 3 gruba ayrılır. A ile başlayan ve verilen işaretlerle gruplar arasında geçişler yapılarak öğrencilerin konu hakkında konuşmaları sağlanır. Konuşacak bir şey kalmayıncaya kadar döngü devam ettirilir. Böylece öğrencilerin konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu ölçülür.
4.Döngüsel Yansıma: Sınıfın farklıyerlerine üzerinde konuların yazılı olduğu kağıtlar asılır. Gruplara ayrılan öğrenciler öğretmenin işareti ile döngüsel olarak konu ile ilgili bildiklerini kağıtlara yazarlar. En sonunda işaretle gruplar yazılan kağıtları alarak cevapları okuyup tartışırlar.
5.Portfolyo: Anlayabileceğimiz şekildeifade edecek olursak öğrenilen konularla ilgili yapılan çalışmalardır. Öğrenciler konu ile ilgili çalışmalarını internet ortamında e portfolyo şeklinde de yapabilir. Yani Portfolyo bir konu ile ilgili pano çalışması olarak da ifade edilebilir. Yada Ürün dosyası çalışması da portfolyoya örnektir.
Portfolyonun aşamaları: ➢ 1. Aşama Ürünlerin toplanması aşaması: Yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar biriktirilir ➢ 2. Şama Ürünlerin seçimi aşaması: Belirlenen kriterlere göre biriktirilen çalışmalar arasından seçimler yapılır.

➢ 3. Aşama : Seçilen ürünlerin neden seçildiği ve kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı açıklanır. ➢ 4. Aşama : Öğrenciler bir sonraki sefer ne yapacaklarına nelere dikkat edeceklerine vb. karar verebilirler

Erhan BOYRAZ

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Ogretiminde Yeni Yaklasimlar

Yaratıcı problem bulma, çözme, etkili arama stratejileri

Yaratıcı problem bulma, çözme, etkili arama stratejileri Mevcut bağlamda, problem bulma, belirli amaçlara göre yeni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.