Ekran Alintisi
4 Şehir ve Mustafa Kemal

Atatürk’ün Hayatı Selanik, Şam, İstanbul, Manastır ve Sofya

Atatürk’ün Hayatında Etkili Olan Şehirler ve Okuduğu Okullar

Selanik

 • Doğup büyüdüğü ve çocukluğunun geçtiği şehirdir.
 • Selanik’te dört okula gitmiştir;
 • Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi
 • Annesinin isteğiyle başlamış, babası buradan alarak Şemsi Efendi İlkokuluna yazdırmıştır.
 • Şemsi Efendi Mektebi – İlkokul
 • Selanik’te açılan ilk özel okuldur. Babasının vefatı üzerine bırakmak zorunda kalmıştır.
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi – Ortaokul
 • Bir müddet devam etmiş sonar kendi isteğiyle Askeri Rüştiyeye kaydolmuştur.
 • Selanik Askeri Rüştiyesi – Askeri Ortaokul
 • Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey kendisine ‘Kemal’ adını vermiştir.

Atatürk’ün gittiği okullar şunlardır

 • Mahalle Mektebi
 • Şemsi Efendi Okulu
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 • Selanik Askeri Rüştüyesi
 • Manastır Askeri İdadisi
 • Harp Okulu ve Harp Akademisi1
  Yukarıdaki okulların sırası Atatürk’ün hayatı boyunca gittiği okulların sırasıdır. İlkokulda Mahalle Mektebi’ne başladıktan sonra Şemsi Efendi Okulu’na geçti ve ilkokulu burada bitirdi. Ortaokula Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde başladı ancak mahalledeki komşusundan da etkilenerek ortaokul 3. sınıfta okulunu değiştirdi ve Selanik Askeri Rüştiyesi’ne geçti. Lise eğitimini ise Manastır Askeri İdadisi’nde tamamladı

İstanbul

 • Eğitim için gelmiş Harp Okulu ve Harp Akademisini burada bitirmiştir.

– Harp Okulu (Üniversite)- 1092 de mezun oldu.

Harp Akademisi (Kurmaylık eğitimi)

 • 1905’te İstanbul Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş ve orduya katılmıştır.
 • Ali Fuat Paşa Harbiye den okul arkadaşıdır.

Manastır

 • Manastır’da bir okula devam etmiştir; Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)
 • Tarih öğretmeni; Tevfik Bilge bu okuldan öğretmenidir.
 • Askeri idadiyi burada bitirmiş, Namık Kemal’i ve Mehmet Emin Yurdakul’u idadide okurken tanımıştır.
 • Namık Kemal’i “Türk milletinin yüzyıllardır beklediği ses” şeklinde tanımlamıştır.
 • Ali Fethi Bey Manastır Askeri İdadisinden okul arkadaşıdır.
 • 1897 Osmanlı- Yunanistan arasında yaşanan 1897 Dömeke Meydan Muharebesi’ne katılmak istemiş ancak izin alamamıştır.
Ekran Alintisi
4 Şehir ve Mustafa Kemal

Sofya

 • Balkan Savaşlarından sonra ‘askeri ateşe’ olarak atanmıştır. Dünya savaşı başladığı sırada bu görevde bulmaktadır.
 • Düzenlenen bir baloya yeniçeri kıyafeti giyerek katılmıştır.

Şam

 • Mustafa Kemal’in Osmanlı Ordusundaki ilk görevi ve görev yeridir. 1905’te mezun olunca Şam’da bulunan 5.Orduya tayin olmuş ve burada üç yıla yakın görev yapmıştır.
 • Ordunun eğitim ve disiplin eksikliklerini tespit etmiş ve bu konuda rapor hazırlamıştır.
 • 1907’de Vatan ve Hürriyet Cemiyetini burada kurmuştur.

Mustafa Kemal’in Gittiği Okullar

Atatürk’ün Gittiği Okullar

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir