1.dunya savasi
Cepheden cepheye Mustafa Kemal

8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti 8.Sınıf İnkılap Tarihi

MUSTAFA KEMAL GÖREV BAŞINDA

 • İlk Görev Yeri “Şam”: 1905’te ”kurmay yüzbaşı” rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine atandı Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 yılına kadar Şam’da kalan Mustafa Kemal, buradan merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhının Selânik şubesine atandı. 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti
 • 31 Mart Vakası: Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Bu Cemiyet’in çalışmaları sonucu ülkede yeniden Meşrutiyet ilan edildi. Ancak bir süre sonra Meşrutiyet karşıtları İstanbul’da ayaklanma çıkardılar. 31 Mart Vakası adı verilen isyanı bastırmak için Selanik’te, Hareket Ordusu adıyla bir ordu hazırlandı. Bu ordunun ismini Mustafa Kemal koydu. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Mustafa Kemal, İstanbul’daki görevini tamamladıktan sonra tekrar Selanik’e döndü (1909). 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti
 • Fransa Picardie: Mustafa Kemal 1910 yılında orduyu temsilen Picardie’de (Pikardi) yapılacak askeri manevraları izlemesi amacıyla Fransa’ya gönderildi
mustafa kemal okul
mustafa kemal okulda

TRABLUSGARP SAVAŞI:

Sanayi İnkılabı’nı geç tamamlayan İtalya Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki toprağı olan Trablusgarp’ı ele geçirmek ve sömürgeleştirmek için Trablusgarp’a saldırdı. 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti
Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı savunmak için karadan asker gönderemedi; çünkü Mısır İngilizlerin elindeydi. Deniz gücü çok zayıf olduğu için denizden de yardım gönderemedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi gönüllü subaylar gizlice sivil kıyafetlerle ve takma isimlerle Trablusgarp’a gitti. (Mustafa Kemal takma adı: şerif-gazeteci). Burada halkı örgütleyerek özellikle Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı savaştılar. Fakat İtalyanların 12 adaya saldırması ve bu sıralarda Balkan savaşlarının çıkması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti

Not:

 1. Trablusgarp savaşı Uşi Antlaşması ile sona erdi.
 2. Trablusgarp savaşı Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır.
 3. Trablusgarp İtalyanlara bırakıldı ve böylece Osmanlının Kuzey Afrika’daki son toprağı da elinden çıktı.

BALKAN SAVAŞLARI

I. Balkan Savaşı Nedenleri:

 •  Fransız İhtilali ile birlikte yayılan milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi.
 • Avrupa devletlerinin, Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıkları kışkırtması
 • İngiltere’nin, Rusya’yı Osmanlı üzerindeki politikasında serbest bırakması (Panslavizm)
 • Osmanlı Devleti’nin merkezi gücünün zayıflaması

Osmanlı Devleti; Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan’la mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti, dört cephede yaptığı mücadelede başarısız olmuştur. Başarısız olmasının nedeni, ordu içerisinde karışıklıklar olması ve cephelere askeri gücün gönderilememesidir. 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti

Londra Antlaşması:

 • Midye-Enez hattının batısında kalan topraklar, Balkan devletlerine bırakılmıştır. (Edirne, Kırklareli…)
 • Ege adalarının geleceği büyük devletlerin eline bırakılmıştır.
 • Balkan Savaşı devam ederken Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir (Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluk’tur.)
mustafa kemal okul hayatı e1507223593755
mustafa kemal okul hayatı

Sonuçları:

 • Osmanlı Devleti, Ege adalarındaki egemenliğini kaybetmiştir.
 • Bulgaristan büyük topraklara sahip olarak, Ege denizine kıyısı olmuştur.
 • Bab-ı Ali Baskını ile İttihat ve Terakkiciler Osmanlı yönetimini tamamen ellerine geçirmişlerdir.
 •  Balkanlarda Türkler azınlık durumuna düşmüş ve günümüze kadar sürecek olan azınlık sorunu ortaya çıkmıştır.
 • Bu dönemde Balkanlardan Anadolu’ya büyük göçler olmuştur. Bu göçler Anadolu’da ekonomik ve toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir. 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti

II. Balkan Savaşı

Nedenleri:

 •  I. Balkan Savaşı sonucunda, Balkanlardaki otorite boşluğu.
 • Bulgaristan’ın fazla toprak almasıyla birlikte, diğer Balkan devletlerinin bu duruma tepkisi
  Romanya’nın Bulgaristan’a saldırması ile savaş başlamıştır. I. Balkan Savaşı sonucunda fazla toprak alan Bulgaristan’a karşı diğer Balkan Devletleri’nin mücadelesinde, Bulgaristan mağlup olmuştur. Bu karışıklıklardan yararlanan Osmanlı Devleti, kaybetmiş olduğu Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.
images
Mustafa Kemal Okul Hayatı

Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları

 • Osmanlı Devleti Balkan topraklarındaki hâkimiyetini kesin olarak kaybetti.
 • Balkanlardaki Türkler azınlık durumuna düştü ve günümüze kadar devam eden Balkan Türkleri sorunu ortaya çıktı.
 • Bugünkü batı sınırımız büyük ölçüde belli oldu.
 • Balkan topraklarındaki siyasi denge bozuldu.
 •  Balkanlardaki Türk nüfusu, yapılan göçler nedeniyle azalırken Anadolu’daki Türk nüfusu arttı.
 • Türk ordusunda yenilik gereksinimi ortaya çıktı.

Not: Mustafa Kemal Balkan Savaşlarında Gelibolu’da görevliydi. Bu durum,Çanakkale savaşlarında oldukça işine yaramıştır. En azından bölgeyi ana hatlarıyla tanıma fırsatını bulmuştu. 8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti

Sofya Ateşeliği: Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913’te Sofya Askeri Ateşeliği’ne atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti

8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısa Konu Özeti

Kamber Ekinci

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

21 Yorumlarınız

 1. Sosyal bilgiler dersini seviyorum

 2. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini çok seviyorum

 3. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini seviyor musunuz

 4. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini seviyor musunuz

 5. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini seviyor musunuz

 6. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini seviyor musunuz

 7. sosyal bilgiler dersini seviyor musunuz

 8. sosyal bilgiler dersini seviyor musunuz

 9. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler

 10. Jesasdfssesaupe

  sosyal biligiler

 11. Sosyal bilgiler dersini seven var mı

 12. Jesasdfssesaupe

  Sosyal bilgiler dersini seven var mı

 13. Jesasdfssesaupe

  Sosyal bilgiler dersini seven var mı

 14. Jesasdfssesaupe

  Sosyal bilgiler dersini seven var mı

 15. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler

 16. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini seviyorum

 17. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini seviyorum

 18. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini seviyorum

 19. Jesasdfssesaupe

  sosyal bilgiler dersini seviyorum

 20. sosyal bilgiler dersini seviyorum

 21. sosyal bilgiler dersi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir