AlfedPalmersmokestacks

5.sınıf sosyal bilgiler doğal afetlerle ilgili konu özeti

AFETLER ve ÇEVRE SORUNLARI

Doğal Afet: Doğada meydana gelen ve yıkımlara sebep olan hızlı değişimlere afet denir. 5.sınıf sosyal bilgiler doğal afetlerle ilgili konu özeti

Doğal Afet Çeşitleri:

1- Deprem: Yer kabuğundaki aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlere deprem denir. Deprem
ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.
Depremde en riskli bölgeler: Marmara, Doğu Anadolu ve Ege Bölgeleridir.
En az riskli bölgeler: Konya, Aksaray, Karaman 

Depremin Zararını Azaltmak İçin Yapılacaklar:

1- Binalar fay hatları ve yumuşak zeminlere yapılmamalıdır.
2- Bina yapımında kaliteli malzeme kullanılmalıdır.
3- Deprem konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.
4- Evimizdeki eşyalar sabitlenmelidir.
5- Deprem bölgesinde çok katlı binalar yapılmamalıdır.

2- Sel: Yağışlar sonrasında ortaya çıkan büyük su baskınlarına sel denir. Sel en çok yağışın bol
olduğu Karadeniz, ve şehirleşmenin olduğu Marmara Bölgelerinde görülür.

3- Heyelan (toprak kayması): Taş, toprak ve kayaların eğimli arazilerde kayarak yer
değiştirmesine heyelan denir. Heyelan en çok Karadeniz Bölgesi’nde görülür.

4- Çığ: Dağ’ın yüksek yerindeki büyük kar kütlelerinin koparak yuvarlanmasına çığ denir. Çığ
en çok Doğu Anadolu Bölgesi‘nde görülür. 5.sınıf sosyal bilgiler doğal afetlerle ilgili konu özeti

5- Erozyon (toprak aşınması): Su ve rüzgarın etkisiyle toprağın aşınması ve taşınmasına
erozyon denir. Ülkemizde erozyon yoğun olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülmektedir.

dogal

Erozyonu Önlemek İçin Yapılacaklar:

1- Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı.
2- Eğimli arazilerde teraslandırma (seki) yapılmalı.
3- Tarlalar eğim doğrultusunda sürülmemeli.
4- Halkı eğitmeli ve bilinçlendirilmeli.

6- Yangın: Doğal ya da beşeri nedenlerden dolayı ormanların veya binaların yansımasına
yangın denir. Yangın en fazla Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülür.

Doğal Ortam Ve Afetler:

Çevre Kirliliği: Canlıların sağlığını etkileyen, çevredeki maddelere zarar veren, niteliklerini
bozan, yabancı maddelerin hava, su ve toprağa karışmasına çevre kirliliği denir. 5.sınıf sosyal bilgiler doğal afetlerle ilgili konu özeti

Toprak Hava Ve Su Kirliliğinin Nedenleri:

1- Plastikler

2- Fabrika ve evlerden çıkan zehirli gazlar

3- Araba egzozlarından çıkan zehirli gazlar

4- Petrol atıkları

5- Kanalizasyon atıkları

6- Doğal afetler

7- Gübre ve zirai ilaçlar

AlfedPalmersmokestacks

Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler:

1- Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız.
2- Ağaçlar ekmeli, çiçek dikmeliyiz.
3- Cam, plastik. kağıt gibi atıkları ayrı ayrı torbalara koyarak geri dönüşümünü sağlamalıyız.
4- Fabrika bacalarına filtre takılmasının sağlamalıyız.
5- Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz.

Küresel Isınma: Atmosferin canlı yaşamına katkılarından biri de Güneş’ten gelen ve Dünya’dan
uzaya yansıyan ışınların bir kısmını tutmaktır. Sera etkisi adı verilen bu olay Dünya’nın gündüzleri aşırı
sıcak, geceleri ise aşırı soğuk olmasını önler. Sanayi tesislerinden atmosfere salınan bazı gazlar güneş
ışığını tutarak sera etkisinde artışa neden olur. Bunun sonucunda Dünya’mızın ortalama sıcaklığında
artış meydana gelir. Küresel ısınma, sera etkisindeki artışla birlikte Dünya atmosferinin ortalama
sıcaklığının artması durumudur. 5.sınıf sosyal bilgiler doğal afetlerle ilgili konu özeti

Küresel Isınmanın Etkileri:

1- Su kaynaklarındaki buharlaşma hızını artırır.
2- Canlıların içme ve kullanma suyuna ulaşmalarını önler.
3- Dünya’mızın ortalama sıcaklığının artmasıyla birlikte buzullar erimeye başlar.
4- Buzullarda yaşayan canlıların yaşamını tehdit eder ve kıyıya yakın yerleşim birimlerinin sular
altında kalmasına yol açabilir

5.sınıf sosyal bilgiler doğal afetlerle ilgili konu özeti

İdris BACAK

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (genelgeler – kongreler)

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi İstanbul’da yaptığım görüşmeler ve gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir